SherLOK: Profilering van personen door forensische analyse en imaging van haar

Afgerond

Vaak worden op een plaats delict biologische sporen gevonden. Dat kan speeksel, sperma, of bloed zijn, maar vaak vinden rechercheurs ook haar. Logisch, als je bedenkt dat ieder mens ongeveer 80 haren per dag verliest. In het project SherLOK gaan we kijken of je haar kunt gebruiken om meer over een dader te weten te komen. Misschien is het zelfs mogelijk om een profiel van de dader op te stellen aan de hand van die ene haar.

group portrait Sherlok researchers

Roker of niet-roker?

Met een profiel bedoelen we een serie stoffen die iets zegt over de levensstijl van mensen. Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld iets zeggen over voeding, verslavingen, gewoonten en activiteiten. Stoffen die hier een indicatie voor zijn, noemen we een marker. Een voorbeeld van een marker is nicotine, wat aangeeft of de persoon van wie de haar is, rookt of niet.

Een groot voordeel van haar is dat het een indicatie van tijd geeft. Haar groeit ongeveer 1 centimeter per maand, daardoor kun je aan haar in principe zien wat die persoon in het verleden heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat hij of zij gestopt is met roken.

We weten uit statistische data dat ongeveer 30% van de mensen in Nederland rookt. Als we meer markers kunnen vinden, kunnen we het profiel dat bij de haar hoort steeds specifieker maken. Stel dat we in totaal 20 markers vinden met een prevalentie van 50%, dan kunnen we een profiel schetsen waar 1 op de 1.000.000 mensen aan voldoet. Dat zou voor forensische onderzoeken heel waardevol zijn.

Samenwerking

In het project SherLOK werken we samen met het Nederlands Forensisch Intituut, Co van Ledden Hulsebosch Center (CLHC), Maastricht Universithy, Forensische Opsporing en de kU Leuven. De partners beschikken over belagnrijke kennis van haren of van het forensisch werkveld.

Studenten

Op dit moment ontwikkelen Avansstudenten meetmethoden voor verschillende markers en zoeken we naar meer markers met behulp van moderne metabolomics-concepten. Metabolomics is de wetenschap die zich bezighoudt met markers die na de stofwisseling achterblijven in cellen. Studenten van de master Forensic Science (Universiteit van Amsterdam) helpen mee in het project. Ze schrijven hun literatuurscripties over vragen die we hebben, bijvoorbeeld hoe lang na het overlijden van mensen een profiel nog meetbaar kan zijn.