Tegen 2030 wil de textielsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland 20% tot 50% biobased materialen toepassen in zijn producten. Om dit doel te halen, moet de sector over duurzame en hoogwaardige vezels en garens kunnen beschikken.

Vlaanderen en Zuid-Nederland hebben traditiegetrouw een groot aantal bedrijven in de kunststofverwerkende industrie, vooral in de textielsector. In beide regio’s is dan ook veel expertise op het gebied van ontwikkeling en productie van tapijt en kleding.

Het project Puur Natuur: 100% Biobased wil duurzame, niet-toxische en biodegradeerbare alternatieven aanbieden voor deze sector, op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dit moet gebeuren door de ontwikkeling van biobased weekmakers, brandvertragers, kleurstoffen, stabilisatoren, hechtmiddelen en kiemvormers.

Hiervoor worden de krachten gebundeld: onder meer door Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en door het toonaangevende Vlaamse textielbedrijf De Saedeleir Textile Platform.

Kleurintensiteit en stabiliteit

Kleurintensiteit en stabiliteit zijn de belangrijkste kwaliteitskenmerken voor textiel. Maar biobased kleurstoffen zijn commercieel nog maar beperkt beschikbaar. Ook halen ze vaak niet de gestelde kwaliteitscriteria, zoals lichtechtheid. De HZ University of Applied Sciences gaat zich daarom in dit project richten op natuurlijke kleurstoffen uit mariene organismen zoals wieren.

Avans legt de focus op landbouwgewassen met onder meer sorgum en uienpellen. De ontwikkelde additieven ondergaan tests in het laboratorium, waarbij verschillende combinaties worden toegepast via compounding (in gesmolten toestand mengen), extrusie (in gesmolten toestand spinnen tot vezels), coaten, veredelen en verven.

Doorontwikkeling

Na analyse van de verkregen verbindingen en textielvezels bepalen we welke chemische technologie het meest geschikt is voor volledige biobased textielproducten. Ook onderzoeken we deze processen op pilot-schaal en gaan verschillende bedrijven getuft tapijt, kleding, beddengoed en non-woven tapijtrug doorontwikkelen.

De biobased additieven, vezels en applicaties worden daarnaast in de verschillende ontwikkelstadia onderzocht op milieubelasting, door middel van een levenscyclusanalyse.

Projectondersteuning Interreg

Het project Puur Natuur: 100% Biobased wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: grensregio.eu.

Projectpartners 

Universiteit Maastricht (projectverantwoordelijke), Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Centexbel, HemCell en De Saedeleir Textile Platform