Binnen dit project wordt gezocht naar milieuvriendelijkere alternatieven voor kleurstoffen omdat deze nauwelijks beschikbaar zijn, terwijl er wel vraag is naar 100% biobased producten.

De MKB-partners* binnen het project BioKLEUR constateren een maatschappelijke behoefte aan 100% biobased en milieuvriendelijke producten. Omdat vooral biobased kleurstoffen niet of zeer beperkt beschikbaar zijn op de markt willen ze meer kennis opdoen over natuurlijke kleuren en de toepassingsmogelijkheden ervan in papier en kunststof.

Omdat er vrijwel geen biobased kleurstoffen verkrijgbaar zijn lukt het de MKB-partners nu niet om 100% biobased materialen te produceren. Daarom gebruiken ze nu vooral synthetische kleurstoffen. Deze synthetische kleurstoffen zijn niet biologisch afbreekbaar. Bovendien zijn ze vaak toxisch waardoor voor het milieu een negatief cumulatief effect optreedt. Als synthetische kleurstoffen in biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal worden gebruikt, geeft dit milieuproblemen. Natuurlijk afbreekbare kleurstoffen kunnen een oplossing zijn voor dit probleem. Vandaar dat de projectleden van BioKLEUR zoveel mogelijk kennis willen vergaren over biobased kleurstoffen, om die vervolgens te delen met een breder publiek.

Doelstellingen

Het doel van het onderzoek is om kennis over biobased kleurstoffen en pigmenten voor bioplastic en papier op te doen. Die kennis wordt in verschillende vormen beschikbaar gesteld aan partners, andere gebruikers en publiek.

Een van die vormen is een kleurenwaaier. De kleurkaarten bevatten informatie over de grondstoffen, biologisch afbreekbare kunststoffen (PLA) en papier. Van elke kleur wordt de achterliggende informatie ook opgenomen in een digitaal handboek. Hierin staat zowel praktijkgerichte als theoretische informatie die de afnemer nodig heeft om de kleurstof te gebruiken.

Het projectteam levert bovendien 2 tot 3 geheel biobased (gekleurde) eindproducten op van zowel papier als bioplastic.

Uitwerking

De uitwerking van het onderzoek, dat van november 2016 tot en met november 2018 loopt, gebeurt op basis van de volgende vragen:

  • Welke biobased kleurstoffen zijn er?
  • Welke gevolgen hebben biobased kleuren op het proces en op de productkwaliteit van papier en bioplastic?
  • Welke mogelijkheden zijn er om stabiele biobased kleuren te ontwikkelen of aan te passen voor toepassing in papier en bioplastic?
  • Wat is de toegevoegde waarde van het gebruik van biobased kleuren? 

*Partners in dit project: 

Avans Hogeschool in samenwerking met Stenden hogeschool, branchevereniging rubber en kunststof NRK, Waterschap Brabantse Delta en de volgende 11 MKB-partners: Senbis Polymer Innovations, Rodenburg Biopolymers, Bio4Life, Paperfoam, AllPaper b.v., Van Houtum, Damen Plastics b.v., Tosaf, Belén, Hemcell en Millvision.
BioKLEUR is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).