Vader blijf je altijd. Ook als je je kinderen niet of minder kan zien. Bijvoorbeeld omdat je in detentie zit. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken ontwerpt samen met Perspectief Herstelbemiddeling en professionals in penitentiaire inrichtingen een toolkit en een handelingskader.

Het is belangrijk dat professionals die werken met vaders in detentie, aandacht hebben voor de band tussen kinderen en hun vader. Het herstellen van de band tussen kinderen en ouders in detentie werkt beschermend. Het vergroot de kans dat vaders stoppen met criminaliteit. En het helpt om het welzijn van kinderen en hun vader te bevorderen.

Herstel sociaal netwerk

Herstelgericht werken met een gedetineerde is niet alleen gericht op zelfherstel en herstel ten aanzien van het slachtoffer, maar draait ook om het herstel ten aanzien van het sociaal netwerk van de gedetineerde zoals zijn zoon, dochter, partner, ouders of andere relevante derden.

  • 12.000 vaders verblijven in detentie
  • 25.000 kinderen hebben een ouder in detentie

Toolkit

Met de toolkit en het handelingskader kunnen inrichtingswerkers/mentoren makkelijker in gesprek komen over vaderschap en ouder-kind relatie.

Daarnaast kan het project een bijdrage leveren aan een meer herstelgerichte praktijk. De tool wordt getest op effectiviteit in de praktijk. Dit doen we door samen met de inrichtingswerkers/mentoren te reflecteren op het werken met de toolkit en deze waar nodig aan te passen.

De resultaten worden gedeeld met Expertisecentrum K I N D

Meer weten?

Stuur een mail aan [email protected]. Of bekijk de interactieve slides over de werkwijze.