Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Sciencefiction? Wensdroom?

Onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven onderzoeken in hoeverre met toepassingen van vezels uit bermgras een economisch rendabele businesscase te ontwikkelen is. Dit doen ze in het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION.

Waardevolle eindproducten uit bermgras
Gedurende 3 jaar nemen 23 partners het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep. Ze doen dit samen met partners uit Engeland, Nederland, Frankrijk en België, met een multidimensionale aanpak. Met het doel om zo goed mogelijk bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Zo willen de projectpartners een nieuwe, grondgebonden circulaire economie stimuleren op basis van bermgras.

Duur: van 1 maart 2018 tot 28 februari 2021.

Budget: € 4,4 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen Europese steun.

 

Partners:

 • Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, departement Groene Chemie en Technologie (BE, projectleider)
 • Provincie West-Vlaanderen (BE)
 • Inagro (BE)
 • Pro Natura (BE)
 • Vanheede Landill Solutions NV (BE)
 • Innec CVBA (BE)
 • VITO (BE)
 • Kent Wildlife Trust (VK)
 • Delphy BV (NL)
 • Millvision (NL)
 • Avans University of Applied Science (NL)

De contactpersoon is Jappe de Best. Als projectleider GRASSIFICATION is hij te bereiken via [email protected].