Afgerond

De meeste bedrijven onderschrijven het belang van duurzaamheid. Maar om er concreet wat mee te doen blijft lastig. Het is een vaag begrip en er vallen veel activiteiten onder, teveel om als bedrijf allemaal op te pakken. Houdt u namelijk rekening met alle ontwikkelingen binnen de maatschappij en de economie, dan is dat op termijn moeilijk vol te houden.

Een paar voorbeelden: Wordt koper duur en schaars, dan moet u naar uw productontwerp kijken. Wordt transport duurder en steeds lastiger, dan moet u de hele productieketen onder de loep nemen en bekijken of u die anders kunt organiseren. Lijkt er steeds meer weerzin te ontstaan tegen slechte arbeidsomstandigheden bij uitbestede productie, dan moet u om uw goede naam denken. Effectief duurzaam ondernemen moet zich richten op de aspecten die direct ingrijpen op de core business van uw bedrijf. Die bepalen of uw bedrijf ook in de toekomst bestaansrecht heeft en kan blijven produceren en verkopen.

Duurzaam ondernemen

Welbegrepen eigenbelang in relatie met wat de maatschappij verwacht, veranderende omstandigheden en tijdig inspelen op toekomstig beperkende omstandigheden spelen een grote rol bij effectief duurzaam ondernemen. Nu lijkt de aandacht voor duurzaamheid zich vaak te beperken tot de marges, als het maar niet het hoofdproces stoort. Het is die denktrant die aanleiding is tot verzuchtingen als: ‘ja maar het is duur, en ‘we hebben er nu even geen tijd voor’.
 

Focussing Innovation for a Sustainable Strategy

Het lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering heeft een methodiek ontwikkeld waarmee een bedrijf de eigen prioriteiten voor duurzaam ondernemen kan bepalen: FOCISS. Het geeft een strategische koers naar effectief duurzaam ondernemen die past bij het bedrijf. Uitgangspunt daarbij is ook dat effectief duurzaam ondernemen een eigen toekomstgerichte strategie inhoudt die moet aansluiten bij de visie, ambitie en mogelijkheden van het bedrijf. Het gaat niet om een ‘standaard aanpak’ uit een boekje.

De methode is snel en laagdrempelig, zodat er van het bedrijf een beperkte tijdsinvestering wordt gevraagd. De methodiek is bij een groot aantal bedrijven uitgevoerd, uit zeer verschillende sectoren. Het vormt ook een onderdeel van verschillende regionale projecten en programma’s voor innovatie en duurzaam ondernemen.

Handleidingen en beschrijvingen

  • DO3.0, de strategie van Duurzaam Ondernemen, een handleiding voor hbo studenten. Zeker ook interessant voor ondernemers.
  • De FOCISS handleiding, bedoeld voor adviseurs om de aanpak gestructureerd te gebruiken.
  • FOCISSlight, een vereenvoudigd format. Aan de hand van een stapsgewijze analyse van de situatie van het bedrijf, kan men brainstormen over mogelijke zinvolle acties. Het geeft niet een compleet beeld van wat een bedrijf zou moeten doen voor een duurzame strategie, maar het kan wel een goed beeld geven. Ook van de denk- en werkwijze van de FOCISS methodiek.