Het Interreg NWE project CurCol onderzoekt het economisch potentieel voor de productieketens van regionaal geproduceerde planten tot kleurstoffen in plastic en papieren verpakkingen.

Het project beoogt drie pilots voor kleurstofproductie en -toepassing in verpakkingen, door barrières, business cases en actieplannen te definiëren. De focus van CurCol ligt op de gele natuurlijke kleurstof kurkumine.

Europa produceert zo'n 87 miljoen ton verpakkingsafval per jaar. Voor biobased verpakkingsmaterialen, zoals PLA, wordt vaak (industriële) compostering gebruikt. Bij het composteren komen de niet-biologisch afbreekbare, synthetische kleurstoffen vrij. Vele bevatten toxische componenten die zich in het milieu ophopen. Bij het recyclen van papier komen deze kleurstoffen ook in afvalwater terecht. Dit kunnen we tegengaan door natuurlijke kleurstoffen te gebruiken. Projectpartners vanuit Ierland, Duitsland, België en Nederland slaan in CurCol de handen ineen om dit te bereiken.

Transitie naar kurkumine kleuren

De weinige beschikbare biologisch afbreekbare kleurstoffen voldoen niet aan de kwaliteitscriteria, zodat de verpakkingsindustrie deze nu niet als alternatief voor op fossiele grondstoffen gebaseerde kleurstoffen kan inzetten. Kurkumine, een gele natuurlijke kleurstof, wordt al wel gebruikt in voeding en farmaceutische producten. Brede toepassing is belemmerd, voornamelijk door de slechte UV-stabiliteit. Recent onderzoek toont aan dat het mogelijk is de UV-stabiliteit te verbeteren én andere kleuren te genereren zoals rood en blauw. CurCol zet dit onderzoek voort.

Lange termijn

Het doel van het project is:

 • De valorisatie van biobased kleurstoffen in biologisch afbreekbare verpakkingen,
 • introductie van een waardevol gewas in de kasindustrie
 • en identificatie van nieuwe supply chains,
 • resulterend in groei van banen en economische activiteit.

Op langere termijn ondersteunen de nieuwe kennis en transnationale partnerschappen de overgang naar een circulaire en biobased economie. CurCol richt zich op verpakkingen, maar toepassing in bv. textiel en cosmetica is ook mogelijk.

Wilt u meer weten of dit project? Neem dan contact op met Bas Koebrugge, Projectleider CurCol b.koebrugge @avans.nl

Partners

 • Avans University of Applies Sciences
 • PCG Vegetable research centre
 • Centexbel
 • Rubia 100% natural colours
 • Athlone Institute of Technology
 • Aachen Institute for Biobased Materials
 • DeltaQ
 • University of Münster
 • Rodenburg Biopolymers