Docenten en studenten doen onderzoek naar de kracht van het netwerk rondom (ex-)cliënten uit de ggz en verslavingszorg.

Studenten van de opleiding Sociale Studies in Den Bosch voeren het onderzoek uit in het kader van de minors Verslavingskunde en Dare to Change. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Den Bosch en zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Volgen, observeren en contacten leggen

Een groep studenten volgt ervaringswerkers en cliënten bij verslavingskliniek Novadic-Kentron en Ismes, een inloophuis voor herstellende verslaafden. Ervaringswerkers zijn in het verleden zelf verslaafd geweest en helpen nu als vrijwilliger anderen. De studenten observeren en leggen vast wat de cliënten van Novadic-Kentron en de deelnemers van Ismes leren en op welke manier zij steun aan elkaar hebben.

Een andere groep studenten volgt beroepskrachten in hun praktijk. Denk aan wijkagenten, sociaal wijkbeheerders van de woningbouw, medewerkers van het Centrum voor Traject en Bemoeizorg tot professionals van Novadic-Kentron en GGZ. De studenten onderzoeken hoe en in welke mate het herstelperspectief bij professionals de aandacht heeft. En op welke manier de samenwerking tussen ervaringswerkers en beroepskrachten vorm krijgt.

Daarnaast zijn de studenten actief in de Bossche wijken Kruiskamp en Schutskamp, waar relatief veel cliënten wonen en na de opname als wijkbewoner terugkomen. De studenten leggen vooral contact met bewoners en vrijwilligers die actief zijn om de wijk leefbaar te houden.

Vertaling naar het onderwijs

Deze verkenningen leiden tot enkele afstudeeronderzoeken in 2017 en 2018. Docent-onderzoeker Siwert Meijer coördineert de onderzoeken en begeleidt de studenten. Hij zorgt voor de borging van de samenhang en kwaliteit. Daarnaast onderzoekt hij separaat dezelfde vraagstukken. De onderzoeksresultaten vertaalt hij vervolgens naar het onderwijs.

Betrokken partijen

De gemeente Den Bosch is de hoofdopdrachtgever van dit onderzoek. Daarnaast zijn ook Meijerijstad, CZ, VGZ, Novadic-Kentron, Herstelgroep NL, Markieza, Stichting NEX2NEXT, Stichting Door en Voor, Ismes, Trimbos Instituut en de Universiteit Maastricht betrokken.