Fenna Rooijakkers

Fenna Rooijakkers

Fenna Rooijakkers is kenniskringlid bij het lectoraat Gebouwde Omgeving. Daarnaast is ze docent bij de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving van Avans Hogeschool.

Opleiding

Tijdens haar masteropleiding onderzocht Fenna in co-creatie hoe een beïnvloeding van de omgeving waarin ouderen wonen kan helpen de mentale gezondheid te bevorderen.

Expertise

De interesse van Fenna gaat uit naar de meer praktische kanten van onderzoek. Vanuit een achtergrond als social designer, waarbij juist de ontwerpgerichte aanpak van onderzoek en de design thinking methodiek naar voren komt.

Onderzoek

Vanuit het lectoraat Gebouwde Omgeving werkt Fenna mee aan het sUsers project, waarbij het lectoraat met academies uit Servië, Oostenrijk en Finland onderwijs ontwikkelen op het gebied van Biobased bouwen, Agile methodiek, Systeemdenken en User-driven design in de context van Duurzame Ouderenhuisvesting.

Daarnaast werkt Fenna mee aan de ontwikkeling van een minor energie- en materiaaltransitie.