Amarante Böttger

Amarante Böttger

Amarante Böttger is sinds 1 februari 2019 lector van het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool.

Loopbaan

Amarante studeerde experimentele natuurkunde aan de Vrije universiteit Brussel en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 1988. Vervolgens begon ze aan de Technische Universiteit Delft bij Materials Science & Engineering waar ze ook nu nog in deeltijd een onderzoeksgroep leidt die materialen voor energietoepassingen ontwerpt en test. Dit onderzoek omvat nationale en internationale projecten. Tussendoor werkte ze ook als gastonderzoeker bij het Max Planck Instituut in Stuttgart. Sinds februari 2019 combineert ze haar werkzaamheden met het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing van Avans Hogeschool, bij het Expertisecentrum Technische Innovatie.

Expertise

Amarante heeft een brede kennis van materialen, hun eigenschappen en toepassingen. Die kennis is gebruikt voor meer dan honderd publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, internationale conferentiebijdragen en gastlezingen in binnen- en buitenland. Haar onderzoek was aanleiding voor een pilot over waterstofproductie en recent startte ook een pilot bij Tata Steel voor het omzetten van restwarmte.

Daarnaast heeft Amarante jarenlange ervaring in het onderwijs met doceren, curriculumontwikkeling en het implementeren van nieuwe onderwijsvormen (waaronder e-learning). Momenteel is ze ook bestuurslid van de landelijke netwerkvereniging Bond voor Materialenkennis.

Onderzoek

Bij het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing vormen materiaaltransitie en duurzaamheid speerpunten. Daarvoor zijn vele invalshoeken en strategieën mogelijk.

Lectorale rede

Op vrijdagmiddag 11 juni sprak Amarante haar lectorale rede 'Materialen voor de toekomst' uit. Meer hierover op deze pagina.