Michel van Dartel Lector Art, Design and Technology

Michel van Dartel

Michel van Dartel

Michel van Dartel is lector Situated Design. Hij werkt voor het Expertisecentrum Art, Design and Technology.

Loopbaan

Michel heeft een veelzijdige academische achtergrond met zwaartepunten in de cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie. Hij studeerde af binnen de specialisatie Cognitieve Ergonomie van de opleiding Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde op roboticaonderzoek. Na zijn promotie aan de Universiteit Maastricht in 2005 heeft Michel een belangwekkende carrière doorlopen op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, die hem verbond aan vele (inter)nationale onderzoekspartners en toonaangevende instellingen en evenementen. Hij had zitting in internationale jury’s en reviewcommissies. Michel was daarnaast gastdocent op kunstacademies in binnen- en buitenland en trad regelmatig op als gastcurator voor verschillende kunstplatformen. Rode draad door Michels professionele loopbaan is  V2_, Lab voor Instabiele Media in Rotterdam, waar hij sinds 2005 aan verbonden is als curator en waarvan hij in juni 2018 tot directeur werd benoemd.

Expertise

In de psychologie is het inmiddels een gegeven dat cognitie niet alleen aan het brein is toe te schrijven, maar ook onlosmakelijk is verbonden met ons lichaam en onze relatie met de wereld. Dit idee doet nu ook zijn intrede binnen kunst en design. De potentie van deze situatedness voor kunst en design voorzag Michel al tijdens zijn wetenschappelijk onderzoek. Dat vormde de drijfveer om zijn carrière in die richting voort te zetten. Nu deze benadering echt voet aan de grond krijgt binnen kunst en design, blijkt zijn expertise op dit gebied erg actueel. Dat levert interessante onderzoeken, exposities en publicaties op waarin de maatschappelijke impact van technologie centraal staat.

Onderzoek

Als onderzoeker raakte Michel al vroeg in zijn carrière overtuigd van de waarde die het geven van onderwijs voor onderzoek heeft. Door zijn promotieonderzoek in cursussen en praktijkopdrachten leerde hij zijn gespecialiseerde onderzoek uitleggen aan mensen met verschillende achtergronden en kennisniveaus. Vandaar dat Michel naast een carrière als curator van V2_ ook altijd als gastdocent verbonden is gebleven aan verschillende kunstacademies.

Volgens Michel bestaat betekenis bij de gratie van ervaring, en vergt ervaring een actieve rol van de gebruiker of toeschouwer. De betrokkenheid van docenten en studenten bij het lectoraat Situated Design, voorheen Mensgericht Creëren, zijn een verrijking voor zijn onderzoek en de vertaling daarvan naar onderwijs en praktijk.