Een duurzame toekomst voor jezelf en voor elkaar. Hoe kan het hoger onderwijs hieraan bijdragen? Wij vinden dat transdisciplinair onderwijs essentieel is voor het opleiden van wendbare, veerkrachtige professionals die zich blijven ontwikkelen.

Met ons onderzoek ondersteunen en ontwikkelen we dit type onderwijs. De naam van het lectoraat is dan ook Transdisciplinair Samenwerken in Onderwijs: wij doen onderzoek naar verschillende dimensies van transdisciplinair samenwerken.  

Definitie Transdisciplinair onderwijs

Transdisciplinair onderwijs betekent dat onderzoekers van verschillende disciplines samenwerken met docenten, studenten en non-academische deelnemers. Al deze partijen delen een gemeenschappelijk doel en werken samen aan nieuwe kennis, theorie of producten.  

Grand challenges

Transdisciplinair onderwijs zet een maatschappelijke of duurzaamheids-uitdaging centraal. Bijvoorbeeld mentaal welzijn, sterke democratie, jeugdcriminaliteit of een gezonde stedelijke groei. Deze ‘grand challenges’ zijn zo complex dat ze vragen om een aanpak waarbij allerlei partijen hun kennis en vaardigheden bij elkaar brengen.

Transdisciplinair onderwijs start met een probleem dat vraagt om een innovatieve, integrale en holistische benadering. We doen het samen; transdisciplinair leren kan alleen met anderen. Dat legt een sterk accent op de samenstelling van de groep, op het samenwerken in gelijkwaardigheid, op het belang van de ontmoeting.

In ons lectoraat onderzoeken we hoe je in een transdisciplinaire groep samen leert en samen werkt. Hoe je samen meer kennis maakt of bijdraagt aan de oplossing van een probleem. We ontwikkelen op basis van onderzoek een dynamische tool, de Trail Tool. Deze helpt je bij het maken, implementeren en uitvoeren van transdisciplinair onderwijs. Ons onderzoek helpt om evidence-informed transdisciplinaire omgevingen te creëren.

Over livinglabs, tussenruimtes en HELIO’s

Er is een duidelijke trend gaande van experimenteerruimtes met mooie namen als living labs, tussenruimtes, of HELIO (hybride externe leer- en innovatieomgeving). We onderzoeken de effectiviteit van zulke real-world laboratories. Ook onderzoeken we strategieën om het succes van deze experimenteerruimtes te vergroten. We delen de resultaten in wetenschappelijke publicaties, workshops, tools of een online magazine.

Verschillende perspectieven

Er zijn vele actoren betrokken bij grand challenges en bij transdisciplinair samenwerken. Dit leidt tot verschillende perspectieven op de problemen en daardoor tot uiteenlopende oplossingen. Al die verschillende disciplines en perspectieven vragen om extra aandacht voor de manier waarop je samenwerkt of co-creëert.

Deze integrale manier van werken kan ook veel gedoe opleveren. We willen met de onderzoeksgroep transdisciplinaire omgevingen ondersteunen door te kijken wat de essentiële factoren en dynamieken zijn die bijdragen aan effectieve samenwerking. En welke ondersteunende tools – zoals de Trail Tool – daar het beste bij helpen. 

Drijfveren

Transdisciplinair samenwerken brengt in het onderwijs diverse partners samen. Denk aan studenten, docenten en onderzoekers. Maar ook aan mensen van het mkb, gemeenten, energiebedrijven, en ervaringsdeskundigen. Elke partij heeft zijn eigen perspectief, belangen en behoeften.

We denken dat er een reden is meer te willen weten over een groot vraagstuk. Je wilt je steentje bijdragen en meedenken aan een oplossing. Het ‘engagement’ is dus belangrijk, net als ethische overwegingen. Dat zie je ook terug in namen die soms aan transdisciplinair onderwijs worden gegeven, zoals Community Engaged Learning, Civic-learning of Challenge-Based Learning.

Verschillende partijen

Het lectoraat werkt met studenten van mbo tot wo, met docenten, onderzoekers, adviseurs en externe professionals. We doen het onderzoek binnen Avans, in consortia en met internationale partners. Maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken zijn grensoverstijgend.  Samen met hoger onderwijsinstellingen uit Europa onderzoeken we transdiscplinaire en internationale samenwerkingen.

Het leven is mooi. En we moeten zorgen dat het mooi blijft en mooi wórdt voor iedereen. Daar speelt ook het hoger onderwijs een belangrijke rol in. En tegelijkertijd leven we in een gebroken wereld. We willen met ons onderzoek bijdragen aan het mooi houden en heel maken van het leven. Een van de manieren is het creëren van evidence-informed transdisciplinaire omgevingen.  Daar willen we prachtige voorbeelden van laten zien.

Word je enthousiast? Wil je meedoen of wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op.