VERZORGEN of


ONTZORGEN.


Groeien begint met kennis

Innovaties voor ouderen zijn vaak gebaseerd op een negatief beeld van ouderdom waarin oud zijn gelijk staat aan ziekte en aftakeling. Dit negatieve beeld strookt niet met de positieve levenshouding van de ouderen van vandaag.

oudere man en jonge vrouw spelen spel

Nieuwe producten en ideeën sluiten daardoor niet aan bij de behoeften van ouderen en dergelijke ‘gerontechnologische’ innovaties komen niet echt van de grond.

Sociaal wetenschappelijk onderzoek

Active Ageing vertrekt van de andere kant. Het lectoraat doet onderzoek naar de behoeften, wensen, identiteiten, beleving en ervaring van ouderen. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de ontwerppraktijk om innovaties aan te laten sluiten bij de ouderen van nu. Een belangrijk doel daarbij is hen te verleiden tot een gezonde levensstijl. Resultaten vertalen we naar het onderwijs en maken we toegankelijk voor het werkveld. 

Minor Active Ageing

Het lectoraat is nauw betrokken bij de minor Active Ageing. Deze minor slaat een brug tussen onderzoek en onderwijs. Studenten van verschillende opleidingen maken op een actieve manier kennis met actuele onderzoeksthema's van het lectoraat. Ze leren integraal denken en samen creatieve oplossingen vinden. 

Ook voeren onze minorstudenten projecten uit voor externe opdrachtgevers. Zoals de gemeente Breda, opleidingsorganisatie Stavoor en voor Pactive Motion, een organisatie die zich bezighoudt met beweegtechnologie.

Voor meer informatie over de minor neem je contact op met Lowie van DoninckNiels de Beer en Kitty van der Made-Bogaerts.

GET-LAB

Zorgprofessionals spelen een cruciale rol bij de implementatie van zorginnovaties. Om ze kennis te laten maken met nieuwe zorgtechnologieën hebben we een Gezondheid en Technologie Laboratorium ontwikkeld: het GET-LAB. Dit is een onderwijs- en onderzoeksruimte waar (aankomende) zorg- en welzijns-professionals kennis kunnen maken met zorgtechnologie.

Met ons lab laten we zien hoe technologie zorg en welzijn kan veranderen en verbeteren. We leren studenten en professionals op kritische wijze te kijken naar de voordelen, nadelen en ethische aspecten van bepaalde technologieën. Hierdoor kunnen ze in de praktijk kiezen voor die technologie die het beste aansluit bij de behoeften van de (oudere) cliënt.

GET-LAB

Het Gezondheid en Technologie Laboratorium van Avans Hogeschool

Meer over GET-LAB