Projecten

Beyond Knowledge

Beyond Knowledge

Innovatie begint vaak met het verbinden van ideeën, kennis en ervaring op een nieuwe manier. “Beyond knowledge” gaat over dat verbinden . Dit evenement biedt u een platform om ideeën uit te wisselen over actuele business vraagstukken en kennisonderwerpen samen met collega-ondernemers en studenten van Business Innovation, een opleiding die draait om innovatie, en IBL studenten, gespecialiseerd in internationale handel.

Inspirerend

Voor ondernemers is dit een kans om inspiratie, nieuwe ideeën en kennis op te doen, voor studenten een mogelijkheid om hun kennis van innovatie, nieuwe technologieën, social media en export te delen en te toetsen aan de praktijk.

Business vraagstuk

3 ondernemers en 3 studenten zullen aan hun publiek een business vraagstuk voorleggen en u uitnodigen om met hun mee te denken. Ter bescherming van deze 6 presentatoren wordt u overigens ter plekke wel gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Onze ervaring leert dat het bespreken van andermans cases ook vaak leidt tot inspiratie en oplossingen voor uw eigen activiteiten en tot het bouwen van nieuwe connecties. Daarnaast zullen wij een actueel kennisthema behandelen , te weten “affiliate” marketing, waarbij wij u een inzicht geven in de wereld van affiliate marketing, waardoor u beter gevonden kunt worden op internet.