Nieuws

In hoeverre kan het herstelrecht een rol spelen voor slachtoffers van anti-LHBT haatmisdrijven? Met deze vraag zijn Lisa Rosielle, Mechtild Hoïng (beiden docent-onderzoeker) en Bart Claes (lector) van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans Hogeschool aan de slag gegaan.

De bevindingen zijn de komende tijd op verschillende plekken te lezen. De artikelen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Europese LetsGoByTalkingproject. Herstelrecht erkent de gelijkwaardigheid van het slachtoffer, diens recht op herstel van de schade aan de eigen identiteit en geeft de slachtoffers de mogelijkheid om in dialoog met de dader te gaan en hem verantwoordelijkheid te laten nemen.  

Meerwaarde

Het is bekend dat de toepassing van herstelrecht als aanvulling op een strafrechtelijke procedure of als een vervanging daarvan positieve effecten kan hebben op slachtoffers en plegers van misdrijven. De verwachting is dat herstelrecht ook voor slachtoffers en plegers van haatmisdrijven een meerwaarde kan hebben omdat deze aanpak meer ruimte kan geven aan de behoeften van het slachtoffer en de pleger op een meer persoonlijke manier tot verantwoording kan roepen. 

Herstelrecht

In het Europees project LetsGoByTalking is hier nader onderzoek naar gedaan, specifiek met het oog de doelgroep slachtoffers van anti-LHBT haatmisdrijven. In de bijdrage wordt stilgestaan bij de gevolgen van slachtofferschap van anti-LHBT haatmisdrijven en de verwachtingen die deze groep slachtoffers hebben. Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffers van haatmisdrijven tegen LHBT-personen vragen om meer in te zetten op herstelrecht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rol van professionals in het ondersteunen van deze slachtoffers bijvoorbeeld bij het forensisch welzijnswerk, justitie en politie. De professional heeft namelijk een grote rol in het herstelproces van het slachtoffer. 

Training

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken ontwikkelde als partner van het LetsGoByTalking-project een training voor professionals zoals politie, OM, sociaal werkers, etc. om herstelgericht te werken. Inmiddels zijn er samenwerkingen ontstaan tussen de Avans Hogeschool en Slachtofferhulp, en Avans Hogeschool en de Politieacademie. Deze organisaties gebruiken de ontwikkelde trainingen voor hun eigen opleidingstrajecten.  Zo draagt het lectoraat - vanuit praktijkgericht onderzoek - bij aan betere hulp aan slachtoffers van haatmisdrijven.