Nieuws

Avans werkt aan een Gender Equality Plan (GEP). De achterliggende gedachte: wij willen dat mensen gelijk behandeld worden, ongeacht bijvoorbeeld gender of seksuele oriëntatie.

Onder het Gender Equality Plan vallen uiteenlopende thema’s, legt Femke Straatsma uit. Zij houdt zich als strategisch adviseur van het College van Bestuur vanuit het thema Diversiteit en Inclusie samen met een enthousiaste werkgroep bezig met de opzet van het GEP.

Afspiegeling

“We kijken bijvoorbeeld naar de manier waarop Avans mensen werft, maar ook hoe zaken als ouderschapsverlof of de professionalisering van docenten is geregeld. Ook kijken we naar de invulling van bijvoorbeeld leidinggevende posities of het salaris dat werknemers verdienen: is dat een goede afspiegeling van de diversiteit van mensen die bij ons werken en studeren?”

Samen met consultancybureau Nehem onderzoekt Avans hoe het ervoor staat met gendergelijkheid binnen de organisatie. Uit de eerste resultaten blijkt dat er in verhouding steeds meer vrouwen werken bij Avans, en dat aantal is ook hoger dan het aantal mannen. Toch zitten er meer mannen dan vrouwen in de hogere salarisschalen. Avans volgt hierbij het Nederlandse gemiddelde. De eerste indruk uit de analyse is verder dat er in het huidige beleid voldoende aandacht is voor gendergelijkheid, maar dat dit niet altijd expliciet benoemd wordt.

Actiepunten

Zodra het onderzoek is afgerond gaat de werkgroep met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag om het GEP te voorzien van concrete actiepunten. Het genderbeleid maakt deel uit van een bredere inzet op het gebied van diversiteit en inclusie bij Avans. Een van de speerpunten van het College van Bestuur is het omarmen van diversiteit als meerwaarde.

Femke verwacht dat de werkgroep het Gender Equality Plan in de eerste helft van dit jaar oplevert. “En daarmee stopt het niet”, legt ze uit. “We blijven monitoren wat de effecten van de maatregelen zijn en of zaken op het gebied van gendergelijkheid daadwerkelijk verbeteren. Het GEP is sowieso een belangrijk middel om bewustwording te creëren. Om collega’s en studenten te laten zien dat we dit thema serieus oppakken en dat ze zelf ook bijdragen aan een sterkere gendergelijkheid bij Avans.”