Nieuws

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft onlangs bekendgemaakt de Bachelor of Cabaret van de Koningstheateracademie, met ingang van 1 september 2022 volledig te bekostigen met overheidsfinanciering. Naast erkenning en financiering betekent dat ook dat de opleiding onderdeel wordt van Avans Hogeschool. Een langverwacht verlangen wordt hiermee werkelijkheid voor de cabaretopleiding.

Sinds de oprichting van de academie voor cabaret in 1999 is de Koningstheateracademie een privaat gefinancierd opleidingsinstituut. Een belangrijke stap voorwaarts werd gemaakt in 2012 toen de opleiding cabaret van de Koningstheateracademie, als onderdeel van Avans+, officieel werd geaccrediteerd tot allereerste Bachelor of Cabaret in Nederland. 

“De bekostiging van de bachelor-opleiding is prachtig nieuws! Het voelt als een erkenning voor het genre cabaret als kunstvorm. ’’ Anna Uitde Haag, directeur Koningstheateracademie.

Kleinschaligheid blijft

Nu het ministerie van OCW de hbo-opleiding ook gaat bekostigen brengt dat een nieuwe waardering voor het onderwijs dat aangeboden kan worden aan een bredere groep talenten. De kleinschaligheid blijft: de totale studentenpopulatie zal niet groeien. De huidige én toekomstige studenten kunnen per 1 september 2022 rekenen op gunstige voorwaarden: zoals het wettelijk collegegeld.

Onderdeel van Avans Hogeschool

Het besluit van het ministerie van OCW leidt er ook toe dat de Koningstheateracademie onderdeel wordt van Avans Hogeschool. De Bachelor of Cabaret wordt onderdeel van het cluster Creative Innovation waar ook de opleidingen van kunstacademie St. Joost School of Art & Design, CMD, Communicatie en Business Innovation deel van uitmaken. 

"De Koningstheateracademie verrijkt de toekomstige leeromgeving in het EKP-pand. 
We bieden de studenten hiermee een unieke mogelijkheid tot samenwerking binnen een breed scala aan kunstdisciplines en creatieve opleidingen." René Bosma – directeur St. Joost School of Art & Design

Een toekomstbestendige plek in het EKP-pand

Als onderdeel van het cluster Creative Innovation verhuist de Koningstheateracademie in de nabije toekomst naar het EKP-pand in Den Bosch. Deze plek wordt de komende jaren getransformeerd tot een creatieve broedplaats waar kunst, cultuur, design en creatieve economie samenkomen. In het vernieuwde EKP-pand komt een theater en horecagelegenheid waar het Koningstheater met regelmaat het talent een podium zal geven.