Nieuws

Met het voorstel voor invoering van de coronatoegangsbewijzen (CTB) in het hoger onderwijs zoals dat nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland.

Dat stellen de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) in een bericht. Avans Hogeschool schaart zich achter dit standpunt.

Het verplichten van een CTB beperkt zonder twijfel de toegankelijkheid, terwijl het kabinet 100% toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten eist. Daarnaast tellen de hogescholen en universiteiten samen honderden locaties en duizenden colleges en werkgroepen per week. De controle hierop levert grote uitvoeringsproblemen op. Ook verplicht het kabinet de instellingen om een volwaardig alternatief programma te bieden aan studenten die om welke reden dan ook geen CTB willen of kunnen laten zien.

Geen haalbare kaart

Bestuursvoorzitter Philippe Raets: “Het is praktisch geen haalbare kaart en dat betekent dat we niet iedereen fysiek onderwijs kunnen bieden. We hebben gezien hoe belangrijk dat is. Het is noodzakelijk als het gaat om de mentale gezondheid van studenten. Het is dan ook niet wenselijk om het CTB in deze vorm in te zetten. Ook het voorstel om zowel fysiek als een volledig online alternatief te bieden omdat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, is simpelweg niet haalbaar gezien de druk die er al ligt bij de docenten, ondersteuners en onderzoekers.” 

Alternatieven

De onderwijskoepels wijzen ook op de hoge vaccinatiegraad en het uitblijven van uitbraken in de sector. Ze vragen om die redenen de Tweede Kamer met klem te besluiten de CTB niet op deze wijze toe te passen in het hoger onderwijs. En om de sector de ruimte te geven eerst te kijken naar alternatieven. 

Geldende richtlijnen

“We moeten het goede voorbeeld blijven laten zien. Want we kunnen zelf veel bijdragen aan het uitblijven van uitbraken. Houd rekening met de geldende richtlijnen. Mondkapjes dragen, afstand bewaren waar het mogelijk is en blijf je handen wassen. Blijf ook zelftesten. Gelukkig hebben we toezichthouders die ons attenderen op momenten van onachtzaamheid. Volg die instructies ook op, want het helpt ons allemaal het fysiek bieden van onderwijs overeind te houden”, zo stelt Raets.