Nieuws

Een brug voor fietsers en voetgangers, helemaal van gerecycled plastic. Vijf partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid slaan de handen ineen om deze 3D-geprinte brug in ‘s Hertogenbosch waar te maken.

De provincie Noord-Brabant, gemeente Den Bosch, Avans Hogeschool, Sparkling Plastic en SPARK Makers Zone tekenden onlangs een overeenkomst om deze brug werkelijkheid te maken. Ze doen dat in het kader van het vinden van nieuwe toepassingen voor gerecycled plastic. Door middel van de brug willen ze kennis en ervaring opdoen met het hergebruik van plastic voor hoogwaardige producten.

De grote vraag is: kan er met zulk afvalmateriaal wel een veilige brug gemaakt kan worden? Voer voor de onderzoekers bij het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing. Zij zijn onder leiding van lector Amarante Böttger een belangrijke partner in het project. Docent-onderzoekers en studenten van de technische academies van Avans gaan aan de slag met het materiaalonderzoek, het doorrekenen van de constructie, het optimaliseren van het 3D-printproces en het opstellen van een plan voor onderhoud en monitoring.

Twee jaar

De betrokken partijen starten met inbreng van hun eigen expertises nu het onderzoek om te ontdekken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van technologie en materiaal. Het onderzoek vindt plaats in het zogenaamde Innovatie Kwartier in de Bossche Spoorzone. Over ongeveer twee jaar hopen de betrokken partijen samen de brug te openen.

De 3D-geprinte brug van gerecycled plastic kan een oplossing bieden voor het afvalprobleem door het opnieuw gebruiken van laagwaardig plastic. Jaarlijks wordt in Noord-Brabant circa 280 ton kunststofmateriaal afgedankt. Slechts 13% van dit materiaal wordt gerecycled, de rest wordt verbrand. Door nieuwe hoogwaardige toepassingen te vinden voor gerecycled plastic willen de betrokken partijen dit percentage omhoog krijgen. Gerecycled plastic zou dan een waardevollere grondstof worden, waardoor er een stimulans ontstaat om meer afgedankte kunststoffen te recyclen.

Breed inzetbaar

Wethouder Duurzaamheid van ‘s-Hertogenbosch, Mike van der Geld: “Dit onderzoeksproject past in een duurzame wereld. Heel mooi en belangrijk hierbij dat onderwijs en bedrijven samenwerken. Juist om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te bedenken en uit te voeren. En belangrijk: met onderwijs en de omgeving stimuleren we samen talentontwikkeling en bewustwording.” Gedeputeerde Anne-Marie Spierings vult aan: “Er zit enorm veel potentie in het hergebruik van materialen, waaronder kunststof. Wij verwachten dat deze samenwerking van bedrijfsleven, overheid en onderwijs dan ook resultaten oplevert die veel breder inzetbaar zijn.”

De kosten van het project bedragen ruim € 300.000. Die kosten worden gedekt met subsidie van de provincie en het gemeentelijk vitaliseringsfonds. Dit is inclusief de realisatie van de brug.