Nieuws

In de week van Coming out day verzorgde het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van lector Bart Claes op Avans Hogeschool op 14 oktober 2021 een informatiemiddag over het Europese project ‘Lets Go By Talking’.

Aan dit project hebben partners uit zes Europese landen meegewerkt. Doel van het project: het herstelrecht toegankelijker maken voor slachtoffers van anti-LHBT haatmisdrijven. Het tweejarige project loopt in december ten einde. 

Bij Avans in Den Bosch was een select gezelschap van stakeholders aanwezig om kennis te nemen van de opbrengst. Die bestaat onder andere uit een training voor professionals die door onderzoekers van Avans is ontwikkeld. Een zeer geslaagde middag, waar nieuwe contacten werden gelegd en veel praktijkervaringen met elkaar gedeeld werden.

Herstelgericht werken kan slachtoffers datgene bieden wat hen door het misdrijf en het strafrecht vaak wordt afgenomen: het gevoel regie te hebben over wat er met je gebeurt.  Philippe Raets, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, onderstreepte het belang van aandacht voor dit onderwerp binnen Avans. “Inclusiviteit staat bovenaan aan onze waardenladder, en we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat studenten zich veilig, gezien en gehoord voelen. Alleen dan kunnen zij tot ontwikkeling komen”.  Hij gaf ook aan dat er binnen Avans goed gekeken moet worden, wat er voor nodig is om dat te bewerkstelligen.