Nieuws

Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool nodigt u graag uit voor een lunchlezing op donderdag 18 november 2021 van 12.00 - 13.30 uur. De lunchlezing vindt plaats bij Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch.

Het onderwerp van de lunchlezing is ‘De Wet Bibob en de toepassing hiervan in gemeenten’. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument, waarmee bestuursorganen de achtergrond van een (rechts)persoon kunnen onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidieverlening, bijvoorbeeld bij het aangaan van een vastgoedtransactie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Indien er een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager of zijn zakelijke omgeving crimineel verkregen vermogen aanwendt of nieuwe strafbare feiten zal plegen in het licht van zijn bedrijfsvoering, kan de betreffende overheidsinstantie weigeren om met hem in zee te gaan. Hiermee wordt de integriteit van de gemeente beschermd en wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten zoals witwassen faciliteert.

Tijdens de lunchlezing zullen mr. dr. Mark Nelemans (onderzoeker) en Jenske Koolen (stagiair) van het Expertisecentrum Veiligheid een toelichting geven op deze thematiek en tevens vertellen over het lopende onderzoek op dit terrein binnen het Lectoraat Ondermijning.

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst kan bij het secretariaat van het Expertisecentrum Veiligheid ([email protected]). Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Het Expertisecentrum ziet uw aanmelding graag tegemoet!   

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor hun aanmelding of vragen contact opnemen met onze afdeling Pers ([email protected] of 088 – 525 86 56). Zij kunnen u uitgebreid informeren en uw vragen helpen beantwoorden.