Nieuws

Paul Rüpp ontving vandaag tijdens zijn afscheidsmoment bij Avans Hogeschool een Koninklijke Onderscheiding. De voormalig voorzitter van het College van Bestuur is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Henk Hellegers van de gemeente Uden, de woonplaats van Rüpp, overhandigde de onderscheiding. Na zijn aantreden in 2009 stond Avans onder zijn leiding 9 jaar lang onafgebroken op nummer 1 van de beste hogescholen in een van de 2 officiële landelijke rankings: de Keuzegids HBO en Elsevier Beste Studies.

Het aantal studenten groeide in die tijd van 17.000 naar 37.000. De oud-voorzitter was ook de initiatiefnemer bij de opzet van de Academie voor Deeltijd. En was ook de stuwende kracht achter de ontwikkeling van de Associate degree opleidingen in Den Bosch en Roosendaal.

Daarnaast was hij bestuurslid bij de Vereniging Hogescholen, zette hij zich in voor het concept Leven Lang Ontwikkelen, adviseerde hij het Ministerie van Onderwijs over flexibel hoger onderwijs in deeltijd en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van masteropleidingen van hogescholen.

Gedeputeerde en wethouder

Daarvóór was Paul Rüpp gedurende 6 jaar lid van gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en plaatsvervangend Commissaris van de Koningin. Hij was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, landbouw en volkshuisvesting. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’, was zijn devies. De groeicijfers in de Brabantse woningbouw lieten een duidelijk opgaande lijn zien dankzij zijn inzet voor meer woningbouw, ook in het buitengebied. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en onderwijs waren overigens ook al aandachtsgebieden tijdens zijn wethouderschap bij de gemeente Uden in de jaren negentig.

Maatschappelijk zeer actief

Naast deze functies was Paul Rüpp ook nog maatschappelijk bijzonder actief. Hij was voorzitter van Udi ’19, een club met 1.770 leden. En voorzitter van het Jheronimus Bosch Research and Conservation Project. Ook vervulde hij diverse functies en rollen binnen de verschillende geledingen van het CDA. Functies op het gebied van onderwijs, taal en wetenschap. En veel vrijwillige- en bestuursfuncties op het gebied van cultuur en media, zoals voor de restauratie van de St.-Petruskerk, Omroep Kersenland en de Udense schouwburg.

Het is slechts een greep uit de vele doelen en maatschappelijke, culturele en sportorganisaties waarvoor Rüpp zich sterk heeft gemaakt. Zijn jarenlange inzet heeft ertoe geleid dat Koning Willem Alexander Paul Rüpp heeft benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.