Nieuws

Hoe ziet transmuraal herstelgericht werken er in de praktijk uit? Studenten vertellen hun verhaal over de praktijk en delen producten in het afstudeermagazine.

Het magazine is samen met studenten van Avans Hogeschool, onze samenwerkingspartners en onze docent-onderzoekers gemaakt. Wij zijn trots op het resultaat.

Lees het afstudeermagazine 2021 van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken.