Nieuws

Het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg is volledig geactualiseerd. De inhoud sluit daarmee weer aan bij de ontwikkelingen binnen de JGZ anno nu.

Thema’s als aansluiting bij ouder/kind, culturele diversiteit, flexibilisering en samenwerking met betrokken partijen rondom het kind en het gezin zijn bijgewerkt. Daarnaast komen actuele onderwerpen aan bod.

Christa Nieuwboer, Mirjam Straver en Anke Strang van het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving schreven het hoofdstuk over online opvoedingsondersteuning. Hoe biedt je dat soort ondersteuning aan ouders en jongeren? Wat maakt een online consult anders dan een face-to-facegesprek?

Nieuw hoofdstuk

De opbouw van het boek is grotendeels gehandhaafd. Er is een nieuw openingshoofdstuk toegevoegd, waarin de JGZ wordt beschreven en basisinformatie voor de professional is opgenomen, onder andere gerelateerd aan de Preventieagenda. De vijf daaropvolgende hoofdstukken behandelen de ontwikkelingsspecifieke elementen van kind en jeugdige in de verschillende leeftijdsfasen. Het laatste hoofdstuk behandelt overkoepelende thema’s, zoals chronische stress en ouderschap in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij chronische ziekte.

Deze herziening richt zich op hbo-v-studenten en jeugdverpleegkundigen (in opleiding), maar kan ook worden gebruikt als naslagwerk door artsen, verpleegkundigen en overige beroepsgroepen werkzaam binnen de JGZ.

Het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg is hier te bestellen.