Nieuws

Onderzoeker Susan Ketner presenteert op 22 april haar nieuwe boek 'Ouders versterken. Preventie kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd', met een bijdrage van Christa Nieuwboer en Anke Strang van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving.

Geinteresseerden kunnen de lancering van het boek bijwonen tijdens een gratis webinar op 22 april om 15:30 uur. Hierin wordt uiteengezet hoe het boek te gebruiken is in het hbo-onderwijs.

Thema's

De auteurs nemen de aanwezigen mee langs verschillende thema’s van het boek, waaronder gespreksvoering met ouders, opvoedondersteuning, (v)echtscheiding, hechtingsproblematiek, werken met de Meldcode en ethische dilemma’s bij (vermoedens van) kindermishandeling. Ze geven tips over hoe je met deze onderwerpen met studenten aan de slag kunt gaan. Ook vertelt een ervaringsdeskundige over het belang van aandacht voor kindermishandeling bij het opleiden van jeugdprofessionals.

Veilig opgroeien

'Ouders versterken' biedt handreikingen voor (aanstaande) professionals die samenwerken met gezinnen, zoals verloskundigen, medewerkers Jeugdgezondheidszorg, kinderopvangmedewerkers en wijkteammedewerkers. Centraal staat de vraag hoe professionals gezinnen kunnen versterken, zodat jonge kinderen veilig kunnen opgroeien.

Christa Nieuwboer en Anke Strang van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving schreven het hoofdstuk over online opvoedingsondersteuning.

Aanmelden

Er geldt een maximum van 100 deelnemers voor dit webinar, dus ons advies is om snel aan te melden. Dat kan via dit formulier.

Het boek 'Ouders versterken' is hier te bestellen.