Nieuws

Thuisvester onderzoekt in samenwerking met andere woningbouwcoöperaties en Avans Hogeschool een nieuw concept voor modulaire en circulaire nieuwbouw appartementen.

Zij zoeken nieuwe oplossingen voor het toenemende woningtekort in Nederland en de achterblijvende nieuwbouwproductie. Daarnaast spelen vergrijzing - en dat  huishoudens kleiner worden - hierbij een belangrijkere rol. Om appartementen toekomstbestendiger te maken, dienen deze flexibeler en adequater aan te sluiten op de voortdurend veranderende vraag van huurders. Om dit gat te dichten vraagt Thuisvester aan Avans studenten van de Academie Bouw & Infra om mee te denken over concepten, die woningbouwcoöperaties helpen om aan die vraag te voldoen.

Agile werken
Thuisvester geeft de studenten alle vrijheid om binnen de hoofddoelstellingen hun eigen ambities te definiëren. Tijdens hun proces zullen derdejaars studenten met deze vraag aan de slag gaan in een zogenaamde scrumgroep, met onderzoekers van 5 lectoraten van het Expertisecentrum Innovatie en Techniek (ETI), waaronder Circulair Ontwerp en Realisatie: Lectoraat Gebouwde Omgeving. Zo bekijken zij dit vraagstuk uit diverse invalshoeken en ontwikkelen samen oplossingen. De toepassing van de scrum-methodiek (‘agile werken’) door onderwijs. praktijkgericht onderzoek en woningcorporatie levert zo niet alleen praktische oplossingen op, maar ook kennis die zij delen met andere (toekomstig) professionals.

Unieke kans
Projectleider en docentonderzoeker AB&I dr. Michiel Smits van het lectoraat Gebouwde Omgeving,: “In de afgelopen decennia zagen we enorme emancipatie van bewoners in het bouwproces. Hierdoor kijken we minder naar uniforme bouwoplossingen (one size fits all) en proberen we steeds meer de gebruiker te betrekken bij het vormgeven van hun toekomstige woning. Dat is een enorme uitdaging voor de van oudsher zich langzaam aanpassende bouwindustrie. Hoe zorgen we ervoor dat wat we bouwen zich kan aanpassen aan de snel en constant veranderende woonwensen van de bewoners, maar deze ook toekomstbestendig maakt. Dit vraagt naar mijn mening vooral om een volledig nieuwe agile procesaanpak, die wij zo snel mogelijk in zowel onderwijs als praktijk moeten implementeren. Met deze onderzoeksopgave krijgen we een unieke kans om zowel deze procestransitie in te zetten als ook om tot een nieuwe appartement concept te komen”. 

Lees meer over dit project in het artikel op de website van Thuisvester.

Sprint Planning (Scrum) gefaciliteerd door scrum master Michiel Smits en bijgewoond door Thuisvester, ETI en studenten/docenten van de Academie voor Bouw & Infra van Avans Hogeschool.