Nieuws

Mismatch tussen niet-westerse migranten en hulpverleners vraagt om acties tot betere allianties.

Er zijn 2 transities die het werk van de sociale professionals radicaal  hebben veranderd. De overgang van Nederland als een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij en een strenger migratiebeleid. De vraag is welke consequenties deze ontwikkelingen hebben voor de participatie van niet-westerse migrantengezinnen met hulpvragen. Je leest het in het arikel Participatie onder druk