Nieuws

'Mensen vermoorden omdat ze andere overtuigingen hebben dan jij, leek een relict uit het verleden. De vrijheid van meningsuiting, frank en vrij je opvatting uiten en daarover het gesprek aangaan, is een van de belangrijkste waarden op onze wereld. Niet alleen van het zogenaamde Westen.'

'Helaas constateren we dat er nog vele groeperingen én staten zijn die hen onwelgevallige meningen niet willen horen en erger nog de vertolkers daarvan vervolgen, opsluiten en zelfs vermoorden. Samuel Paty, de Franse docent die onlangs onthoofd werd, is daar het trieste symbool van geworden. 

Wij mogen dat nooit accepteren en dienen dat met kracht van woorden te bestrijden. Zeker in het onderwijs waar we jongeren opleiden tot kritische burgers die kunnen reflecteren op hun vak, hun medeburgers én, heel belangrijk, op henzelf. Dat gebeurt met respect voor ieders opvattingen waarover de dialoog gevoerd moet kunnen worden. Met feiten, onderbouwde meningen, argumenten. Niet met messen, kalashnikovs of bomgordels. 

Wij staan voor het vrije woord en de vrije discussie óók binnen de beslotenheid van de klas. Daar moeten onze docenten en studenten zich veilig voelen, veilig genoeg om ook het moeilijke gesprek aan te kunnen gaan. Daar staan wij vandaag extra bij stil!’

Statement van bestuursvoorzitter Paul Rüpp namens Avans Hogeschool

Het onderwijs in heel Europa herdenkt op maandag 2 november de vermoorde Franse docent Samuel Paty. Hij werd afgelopen maand om het leven gebracht omdat hij tijdens het lesgeven gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting.