Nieuws

Een recordaantal jongeren heeft zich aangemeld voor een hbo-opleiding. De hogescholen tellen vooralsnog 6,7 procent meer eerstejaars dan vorig jaar om deze tijd. Bij lerarenopleidingen meet de stijging maar liefst bijna 15 procent.

(lees het complete verhaal op Punt.)

Avans ziet een stijging van 3,6% in het totaal aantal aanmeldingen. Bij Avans is ook een stijging in het aantal Pabostudenten te zien. Of het uiteindelijk leidt tot meer inschrijvingen is pas bekend wanneer de eerstejaars de uitgestelde toelatingstoetsen maken. Volgens de Vereniging Hogescholen is het aantal ‘vooraanmeldingen’ in ieder geval veel hoger dan vorig jaar.

Numerus fixus

Behalve de lerarenopleidingen zien ook de gezondheidszorg (7,4 procent) en gedrag & maatschappij (10,9 procent) het aantal eerstejaars toenemen. Technische opleidingen weten het minst te profiteren en komen voorlopig tot een groei van 1,9 procent. De Avans opleiding Verpleegkunde kent 727 nieuwe eerstejaarsstudenten. Vorig jaar waren dat er ruim 500. De laatste twee jaar stijgt het aantal eerstejaars vanwege het loslaten van de numerus fixus.