Nieuws

'Observaties van de korpsantropoloog. Een antropologische visie op wetenschapsbeoefening voor, met en bij de politie' is de titel van het nieuwe boek van Janine Jannsen, dat zij op donderdagmiddag 29 oktober tijdens een online-bijeenkomst presenteert.

Deze boekpresentatie zou plaatsvinden tijdens een symposium voorafgaand aan haar oratie. Hiermee aanvaardt zij het bijzonder hoogleraarschap Rechtsantropologie aan de Open Universiteit in Heerlen. In verband met COVID-19 zijn zowel het symposium als de oratie tot nader order uitgesteld: de boekpresentatie met boeiende sprekers gaat wél door, maar dan online. Meer informatie over deze presentatie volgt nog. Zet 29 oktober alvast in de agenda!