Nieuws

Vanaf 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. De lectoraten Jeugd, Gezin & Samenleving (dr. Christa Nieuwboer) en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (prof. dr. Janine Janssen) van Avans Hogeschool ondersteunen bij het vormgeven van de Z-route inburgering vanuit een sociaal en veiligheidsperspectief.

Vanaf 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Een belangrijke wijziging is, dat er een speciale leerroute komt voor nieuwkomers die weinig of geen onderwijservaring hebben. Deze leerroute is gericht op zelfredzaamheid: de Z-route. Omdat tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor inburgering bij gemeenten wordt belegd is een drempelloze samenwerking tussen inburgering en het sociaal domein in de gemeenten van groot belang.

De lectoraten Jeugd, Gezin & Samenleving (dr. Christa Nieuwboer) en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (prof. dr. Janine Janssen) van Avans Hogeschool ondersteunen bij het vormgeven van de Z-route inburgering vanuit een sociaal en veiligheidsperspectief. 

In dit magazine gaan we in op de volgende drie vragen. 

  1. Wat zijn de speciale kenmerken van de Z-route in inburgering?  
  1. Welke implicaties heeft deze wet voor de besluitvorming van gemeenten? 
  1. Welke rol kunnen sociale professionals spelen om inburgeraars te laten slagen voor de Z-Route