Nieuws

Veel sociale professionals ervaren het als een uitdaging om met diverse etnische groepen te werken. De vraag ‘wat hebben sociale professionals in een cultureel diverse samenleving minimaal nodig om in de praktijk intercultureel vakmanschap te demonstreren’? Dit is afhankelijk van de mate waarin professionals hiermee bekend en/of hierin bekwaam zijn.

Daarbij zijn 3 onderdelen belangrijk. De zogenaamde KIE:

  • Kennis  - Wat weet je van de ander?
  • Inzichten - Wat snap je van de ander?
  • Ervaringen - Hoe goed ken je de ander?

In dit digizine bedoelen we met 'de ander' mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. De keuze voor deze groep met een dubbele culturele achtergrond is ingegeven, omdat zij gemiddeld vaker dan de meeste Nederlanders te maken hebben met identiteitsvraagstukken en participatiehobbels.

Deze kennis, inzichten en ervaringen in dit digizine linken we met de Triple C-methode en het brugmodel. We geven tips hoe je deze apart en ook gecombineerd kunt gebruiken om beter om te gaan met culturele diversiteit. Deze diversiteit verwijst naar het bestaan van culturele verschillen tussen mensen, zoals die naar voren komen in overtuigingen, waarden of normen. Het goed kunnen omgaan met diversiteit vormt de basis van intercultureel vakmanschap. We leggen stap voor stap uit welke houdingsaspecten en vaardigheden nodig zijn om dit in de praktijk te demonstreren.

Leren toepassen centraal

Thema’s die raken aan Intercultureel vakmanschap, zoals migratie, culturele diversiteit en cultuurbepaalde communicatie, trekken zowel in de wetenschap als in de media veel aandacht. In de bronnen met links op het einde van dit digizine staan ook literatuurtips om je verder te verdiepen. Hier staat het leren toepassen van intercultureel vakmanschap in professioneel handelen centraal.

Na het lezen weet je:

  • wat de fundamenten zijn om je te bekwamen in intercultureel vakmanschap
  • hoe je triple C-methode kunt inzetten
  • hoe je het brugmodel kunt toepassen.

Raadpleeg voor meer verdieping en koppeling met opdrachten en/of vragen het boek over Intercultureel Vakmanschap van Youssef Azghari. Dit verschijnt medio 2020 bij Boom uitgevers Amsterdam.