Nieuws

78% van de alumni van Avans Hogeschool die in 2017-2018 afstudeerden, kijkt tevreden terug op zijn of haar opleiding. En 76% is tevreden over de docenten van Avans. Die scores zijn hoger dan het landelijke gemiddelde van respectievelijk 68% en 67%.

Dat blijkt uit de HBO-Monitor, die jaarlijks wordt gemaakt door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en DESAN Research Solutions. 79% zou opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen bij Avans en 80% zou de gevolgde opleiding aanraden aan vrienden of familie.

Praktijkgericht onderzoek

Opvallend is de score op de inbedding van praktijkgericht onderzoek in het onderwijs. Die stijgt de afgelopen jaren. Van 57% in 2017 naar 65% in 2019. Lectoren, docentonderzoekers en studenten doen samen praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De resultaten van het onderzoek implementeren we in het onderwijs. 

Corona

In de HBO-Monitor wordt naast de inhoud van de gevolgde opleiding en tevredenheid over de opleiding ook de arbeidsmarktintrede van hbo-afgestudeerden bevraagd. Tussen het afnemen van de enquête (eind 2019) en nu is Nederland, net als de rest van de wereld, zwaar getroffen door de coronapandemie.

De precieze gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en de economie zijn op dit moment lastig te voorspellen, maar enige vorm van recessie lijkt onvermijdelijk. Ook hbo-afgestudeerden krijgen hiermee te maken. De arbeidsmarktcijfers uit de HBO-Monitor 2019 zijn een momentopname en zeggen daarom enkel iets over de situatie voorafgaand aan deze crisis. Daarom kiezen we ervoor om ze hier niet weer te geven.

De eerste effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktsituatie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2018-2019 zullen zichtbaar worden in de HBO-Monitor 2020, die dit najaar wordt gehouden en gepubliceerd in het voorjaar van 2021.

Deelnemers

Bijna 22.717 van de benaderde alumni hebben deze editie van de enquête van de HBO-Monitor ingevuld, waarvan 1.675 oud-Avansstudenten. Ze deden dat ongeveer anderhalf jaar na afstuderen.