Nieuws

De wereld vraagt steeds vaker om duurzame oplossingen. Er liggen volop kansen voor de biobased economy. In een biobased economy wordt organisch afval en restmateriaal (her)gebruikt in plaats van fossiele brandstof. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen: waar komen de grondstoffen vandaan en hoe duurzaam is dit? Kunnen we zonder fossiele brandstoffen? Hoe kunnen we het gebruik van biobased plastics en biobased additieven stimuleren? Dit alles vereist veel kennis, innovatie en slim gebruik van praktijkvoorbeelden. Han van Kasteren, lector Biobased Building Blocks & Products, deelt zijn visie op deze vragen tijdens de academielezing op woensdag 22 januari.

Biomassa en bewustwording

In een biobased economy worden kolen, olie en gas vervangen door biomassa. Maar is er wel genoeg biomassa beschikbaar om dit te bereiken? “Er komt jaarlijks wereldwijd 6 gigaton aan reststromen vrij bij de voedselproductie dat nauwelijks wordt gebruikt. Om een materiaaltransitie richting biobased producten te versnellen is er niet meer biomassa nodig, maar een shift van aardolie naar gebruik van voedselreststromen,” stelt lector Han van Kasteren. “De voedselreststromen zijn ruimschoots voldoende om te voorzien in alle plastic materiaal en chemicaliën die we nu gebruiken. Het belangrijkste is wel dat we duurzaam en efficiënt omgaan met onze biomassa. We staan aan het begin van een biobased toekomst, maar dat kunnen we niet alleen. Jonge enthousiaste mensen, de politiek en de industrie zijn hard nodig om die biobased toekomst mogelijk te maken. Alles begint bij bewustwording, dan krijg je maatschappelijke druk”.

Onderzoek naar biobased materialen

Han wil zijn ervaring en netwerk inzetten om de wereld duurzamer te maken. Dat doet hij door samen met het team van het Center of Expertise Biobased Economy de mogelijkheden van biobased materialen en producten te laten zien. Aan studenten en aan de samenleving. Daarvoor werkt hij nauw samen met onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers.

Ga voor meer informatie over de Academielezing op woensdag 22 januari of de aanmeldlink naar het agenda-item.