Nieuws

In een Thematisch Lerend Netwerk buigen werkveld, onderwijs en onderzoek zich samen over relevante thema's uit de maatschappij. Op 31 okotber is er een oriëntatiebijeenkomst over Thematisch Lerende Netwerken.

Expertisecentrum Caring Society 3.0

Op 31 oktober vanaf 16.30 uur trappen we af met een oriëntatiebijeenkomst in De Leertuin bij Avans op de Hogeschoollaan in Breda. De bijeenkomst is bedoeld voor afstudeer- en minorstudenten, docenten, partners uit het werkveld en andere geïnteresseerden.

Een Thematisch Lerend Netwerk biedt vele mogelijkheden:

  • Afstudeerstudenten en minorstudenten van alle relevante opleidingen kunnen via het lerend netwerk een match vinden met een opdrachtgever in het veld (zorg- en welzijnsinstellingen/gemeenten).
  • De lectoraten van Avans Expertisecentra delen kennis over het thema en helpen kennis te ontwikkelen.
  • Docenten, studenten én werkveld zijn in staat aan te sluiten bij kennisthema’s van de lectoraten.
  • Docenten kunnen de kennis toepassen in curriculumontwikkeling/lessen.
  • Het werkveld gaat kleine, haalbare leeruitdagingen aan, ondersteund door studenten; hieruit komt nieuwe kennis voort.
  • Deelnemers vermeerderen kennis door meerdere experimenten in verschillende contexten te doen – en desgewenst meerdere cycli te doorlopen.

Van VR tot online communicatie

In 2019-2020 starten we met 3 Thematisch Lerende Netwerken (25 deelnemers per netwerk) rond de volgende thema’s:

  1. Betekenisvol verbinden met Virtual Reality. Hoe helpt VR professionals in zorg en welzijn om zich te verbinden met cliënten?
  2. Sociale technologie. Hoe helpt technologie om het werk van professionals in zorg en welzijn te versterken?
  3. Online alliantie. Hoe brengen professionals in zorg en welzijn succesvol contact met cliënten tot stand in online communicatie zoals chat en beeldbellen?

Cliënten in kwetsbare omstandigheden

In alle netwerken is inclusie van cliënten in kwetsbare omstandigheden de rode draad, tegen de achtergrond van de transformatie in het sociaal domein. Sommige Thematisch Lerende Netwerken zullen deel uitmaken van de activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans, waardoor ook regionale en landelijke kennisdeling tot stand zal komen.

Match tussen werkveld en student

De bedoeling is dat de deelnemers van een Thematisch Lerend Netwerk zelf leervragen of doelen opstellen rond een thema waarover binnen lectoraten kennis beschikbaar is. De oriëntatiebijeenkomst is bedoeld om een match tot stand te brengen tussen het werkveld en de student. Tijdens de bijeenkomst beslissen studenten of ze ook echt deel gaan nemen aan het Thematisch Lerend Netwerk. In totaal komt het netwerk 3 keer per cyclus van 5 maanden samen.