Nieuws

Avans Hogeschool is een van de 65 organisaties die deelneemt aan de Nederlandse AI Coalitie. Het is een initiatief van het kabinet. Doel is om als Nederland en Europa voorop te kunnen blijven lopen in een wereldwijd concurrerende economie.

Omdat kunstmatige intelligentie de wereld op dit moment ingrijpend verandert, wil het kabinet graag een gecoördineerde aanpak hebben om in de voorhoede mee te kunnen blijven doen. Daarom lanceerden de overheid en alle betrokken bedrijven, organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen op dinsdag 8 oktober de Nederlandse AI Coalitie. Het kabinet presenteerde tegelijkertijd het Strategische Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI). Beide plannen gaan elkaar versterken.

AI, leefbaarheid en duurzaamheid

Daniël Telgen, Lector Robotisering en Sensoring, vertegenwoordigt Avans in deze coalitie. “Artificial Intelligence is een basistechnologie die grote invloed zal hebben op ons allen. Onze omgeving wordt hierdoor steeds intelligenter en systemen gaan zelf beslissingen nemen, waardoor we een leefbaarder en duurzame wereld creëren. Die is nodig om onze welvaart in stand te houden. De menselijke aanpak moet daarbij voorop staan. AI zal een belangrijke rol spelen in de verschillende transities die we doormaken. Zoals de digitale, energie- en materiaaltransitie en de eiwittransitie, waarin wetenschappers op zoek gaan naar andere eiwitbronnen dan vlees. Dit draagt bij aan een Resilient City waar we binnen het Expertisecentrum Technische Innovatie een bijdrage aan leveren.”

5 thema’s

In de opgestelde agenda van de coalitie staan tal van acties gericht op 5 thema’s:

  • human capital
  • research en innovatie
  • data delen
  • maatschappelijke acceptatie en inclusie
  • startups en scale-ups.

Een van deze acties is het creëren van één nationaal AI kennis- en innovatienetwerk, dat alle verschillende AI-initiatieven van bedrijven en onderzoekscentra gaat verbinden. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat er meer privaat en publiek geld vrijkomt voor zo’n 400 extra onderzoekers en nieuwe AI-initiatieven op terreinen waar Nederland zich internationaal kan onderscheiden.

Economie van de toekomst

“Kunstmatige intelligentie, artificiële intelligentie is een kans en een voorwaarde om mee te doen aan de economie van de toekomst en dat is belangrijk voor de banen van onze kinderen en kleinkinderen”, aldus de staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.