Nieuws

Ruim 70 studenten van Avans Hogeschool hebben 2,5 jaar lang onderzoek gedaan naar inloophuizen voor kankerpatiënten in Brabant. Ze brachten onder meer de behoeftes van verschillende patiëntgroepen en hun naasten in kaart en onderzochten communicatie en financiering van de inloophuizen. De resultaten leiden tot nauwere samenwerkingen tussen ziekenhuizen en inloophuizen en tot een nieuw activiteitenaanbod.

Samenwerking tussen ziekenhuizen en inloophuizen

Uit een verkenning van Avansstudenten naar het maatschappelijk rendement van een van de Brabantse inloophuizen blijkt dat de zorg in het inloophuis en contact met lotgenoten niet alleen leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en leven, maar ook tot minder bezoeken aan huisartsen, wat een kostenbesparing oplevert. Dit sluit aan bij eerder onderzoek van IPSO, brancheorganisatie van inloophuizen, dat de opbrengsten van inloophuizen voor patiënten en de samenleving in kaart bracht.

Beide onderzoeken hebben ertoe geleid dat inloophuis De Rose-Linde Roosendaal, dat zoals veel inloophuizen volledig gerund wordt door vrijwilligers, een betaalde coördinator heeft gekregen. Gemeente Roosendaal en het Bravis ziekenhuis nemen gezamenlijk de kosten op zich.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werkt samen met het inloophuis Vicki Brown. Ook Amphia in Breda is in gesprek met inloophuis Honingraad in Breda en inloophuis Poppy’s in Oosterhout om te komen tot meer samenwerking. 

Nieuwe activiteiten

Studenten brachten ook de behoeftes van verschillende patiëntgroepen in kaart. Het aanbod van de Brabantse inloophuizen bleek niet altijd aan te sluiten bij de wensen van alle patiëntgroepen. Mannen bezoeken inloophuizen minder frequent dan vrouwen. Zij blijken minder behoefte te hebben aan zorg en meer aan sporten, bewegen en ondersteuning bij financiën en het zoeken naar (vrijwilligers-)werk. Bij voorkeur buiten de muren van het inloophuis.

Daarop is het Vicki Brownhuis in Den Bosch eind 2018 gestart met een mannensociëteit. Inloophuis Toon in Waalwijk organiseerde recent twee mannenavonden die goed ontvangen zijn en ook inloophuis Toon Hermans Tiel is naar tevredenheid gestart met een mannengroep.

Ook voor jonge mantelzorgers, naasten en nabestaanden van kankerpatiënten organiseren verschillende inloophuizen nu lezingen en bijeenkomsten. Evenals voor mensen die kanker overleefden. 

Financiën en communicatie

Voor een aantal Brabantse inloophuizen brachten studenten de subsidiemogelijkheden in kaart en adviseerden ze over het opzetten van sponsormomenten. In Den Bosch werd eerder dit jaar al de eerste Koffieochtend georganiseerd, waarbij bedrijven, verenigingen en particulieren in de regio Den Bosch koffie drinken voor het Vicki Brownhuis. De eerste editie leverde €10.000 op.

Tot slot namen studenten de bekendheid en het imago van inloophuizen onder de loep. Veel patiënten, naasten en zorgverleners kennen inloophuizen nog niet of hebben geen goed beeld waarvoor je daar terecht kunt. De samenwerking met ziekenhuizen moet ervoor zorgen dat meer kankerpatiënten doorverwezen worden, maar ook de naam inloophuis blijkt verkeerde associaties op te wekken. Studenten adviseerden inloophuizen de naam Oncologisch Ontmoetings Centrum te voeren, vanwege associaties zoals lotgenotencontact en activiteiten, wat de lading goed dekt. IPSO neemt de onderzoeken mee in planvorming voor de langere termijn. Ook de besturen van de Brabantse inloophuizen gaan er mee verder.

Congres

Het Avansproject leverde ook een succesvol slotcongres op. De inspirerende sprekers en ook de posterpresentaties van studenten mochten zich verheugen in veel belangstelling.