Nieuws

Vorige maand werden 2 van de 38 Comenius Teaching Fellow-beurzen van € 50.000 toegekend aan Avansdocenten Miriam Reelick (Academie voor Gezondheidszorg en Social work, kenniskringlid Lectoraat Active Ageing) en Miaomiao Zhou (Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu) om in hun eigen onderwijs een innovatie door te voeren.

Expertisecentrum Caring Society 3.0

Practice what you teach

Miriam Reelick ontving de beurs voor het project ‘Practice what you teach’. Door maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen speelt technologie een steeds belangrijkere rol in zorg en welzijn. Hierdoor ontstaan nieuwe rollen en taken voor professionals in dit veld. De opleidingen Fysiotherapie, HBO-Verpleegkunde, Mens en Techniek en Social Work van Avans Hogeschool moeten vernieuwd worden, zodat de ruim 3.000 studenten worden opgeleid tot innovatieve professionals die bekwaam zijn in het inzetten van technologie in zorg en welzijn.

Nieuwe technologieën

Practice what you teach gaat over het aanleren van nieuwe technologieën in zorg en welzijn door deze te vertalen naar en in te zetten als onderwijsmiddel. Door deze aanpak kunnen studenten de technologieën eerst zelf ervaren, waarna ze deze ervaring kunnen gebruiken bij het leren in het werkveld. Dit project richt zich op het inzetten van virtual reality (VR) omdat dit een grote rol speelt in zorg en welzijn, voor zowel de patiënt/cliënt als de professional zelf.

Big Data in Biology Education

Miaomiao Zhou ontving de beurs voor het project Big Data in Biology Education. Omgaan met big data is een essentieel onderdeel van biologieonderwijs. Avans leert toekomstige biologen big data-vaardigheden aan. Studenten gebruiken geavanceerde technieken om grote DNA-gegevenssets te genereren. Een analytisch platform, opgebouwd uit bestaande en nieuwe tools, slaat die gegevens op, zodat studenten die kunnen ophalen, combineren en analyseren. Om de effectiviteit van kennisoverdracht te garanderen, leren studenten samen met de docenten om directe feedback-verbeteringslussen te bouwen.