Nieuws

Avans Hogeschool en het Vitalis College pakken samen met de zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe, Prisma, Volckaert en werkgeversorganisatie Transvorm de handschoen op om het hoofd te bieden aan de grote transitie waarin de zorgsector verkeert. Met het samenwerkingsverband Brabant Plus willen partijen beter inspelen op het verbeteren van de instroom van zorgpersoneel, brengen zij onderwijs en praktijk dichter bij elkaar en houden ze de achterdeur dicht om vroegtijdig vertrek van medewerkers te voorkomen.

Vier thema’s

Op initiatief van de bestuurders van de betrokken partners is Brabant Plus eind 2017 gestart. Het samenwerkingsverband heeft tot doel in de regio  te werken aan vier thema’s;

●    Instroom van nieuwe medewerkers: o.a. door gezamenlijke wervingsactiviteiten voor zij-instromers te organiseren. Tweemaal per jaar vindt er een bijeenkomst plaats tussen het werkveld, het onderwijs en de zij-instromer. Tijdens deze ontmoetingen maken zij inhoudelijk kennis met de zorg. Gemiddeld komen hier 25 nieuwe zij-instromers uit naar voren die heel bewust kiezen voor een carrière in de zorg.  
●    Praktijk en onderwijs dichterbij elkaar brengen: o.a. door de pilot Praktijkgestuurd leren in Oosterhout die eind 2019 wordt uitgebreid naar Breda. De eerste resultaten vanuit de studenten en docenten zijn positief. Er is nu een groep van 10 studenten actief in Oosterhout.  
●    Behoud van medewerkers: o.a. door het inzetten van een buddy voor nieuwe medewerkers. Er is een buddysysteem voor nieuwe en bestaande medewerkers ontwikkeld. Daarnaast onderzoeken we op welke manier we elkaar kunnen vinden om opleidingen optimaal in te richten. Alle zorgorganisaties bieden studenten baangarantie na het afronden van de opleiding.
●    Anders werken: sociale en technologische innovatie staan centraal. Samen met studenten van Avans kijken we naar andere en vernieuwende vormen van arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties in 2030. Wat maakt ons ook in de toekomst tot een aantrekkelijk werkgever en hoe zorgen we ervoor dat we ons daar nu al op voorbereiden.

De zorgorganisaties en onderwijsinstellingen zijn als koploper begonnen vanuit de filosofie dat ze resultaat willen behalen. Concepten worden gedeeld in de regio. “Met dit samenwerkingsverband maakt  Avans het verschil doordat we samen met het mbo en de zorgorganisaties toekomstige zorgprofessionals opleiden”, aldus Hedzer Schotsman, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool.