Nieuws

In studiejaar 2016-2017 liep er een experiment met leergemeenschappen binnen de Academies voor Sociale Studies van Avans Hogeschool. We delen de resultaten graag met u.

In leergemeenschappen gaan studenten al vanaf het begin van hun studie veel meer in en samen met de praktijk aan het werk. Zo kunnen ze samenwerkend leren. Focus van het experiment lag op maatschappelijke meerwaarde. De resultaten van het experiment vindt u in de rapportage Leren van de leergemeenschappen.