Nieuws

Voelen burgers zich veiliger met een app? Wat is de rol van de politie en de gemeente in het veilig maken van de buurt? Eerder dit jaar hebben onderzoekers van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans in opdracht van het ministerie van Justitie gekeken hoe apps kunnen bijdragen aan sociale veiligheid. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de app ‘Veiligebuurt.nl’. Wat zijn de succesfactoren en de afbreukrisico’s van deze app in vergelijking met andere apps? Tijdens de Avans Academielezing op woensdag 21 november deelt docentonderzoeker Steven van der Minne best practices uit het onderzoek.

Veilige buurt

Het Expertisecentrum Veiligheid voerde een verkennend onderzoek uit onder 442 respondenten tussen de 20 en 79 jaar oud in Nederland. Hoe ervaren buurtbewoners het gebruik van apps, voelen ze zich veiliger en wordt het daadwerkelijk veiliger? Wat is de perceptie van enerzijds de buurtbewoners en lokale ondernemers, en anderzijds de beleidsmakers en professionele hulpverleners? Wat zijn de nieuwste inzichten? De Academielezing krijgt vorm als ‘World café’ waarin de deelnemers discussiëren over het onderwerp na een korte inleiding.

Over de spreker

Steven van der Minne is onderzoeker bij het lectoraat Digitalisering en Veiligheid. Sinds 2016 werkt hij bij Avans Hogeschool, eerst in het deeltijdonderwijs en sinds dit studiejaar als docent voor voltijdstudenten van de opleiding Integrale Veiligheid.

Avans Academielezing

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Inloop op 21 november om 19.00 uur met koffie en thee. Start lezing om 19.30 uur, einde om 20.30 uur.

De Avans Academielezing is voor iedereen met honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk.