Nieuws

Gemeente-, zorg- en welzijnsprofessionals vragen zich vaak af hoe ze hun doelgroep moeten bereiken. In gesprek gaan op de plek waar je doelgroep is en luisteren lijkt een simpel antwoord, maar dat is het niet. De benadering Positieve Gezondheid kan helpen. Op dinsdag 27 november presenteert het lectoraat Leven Lang in Beweging zijn bevindingen uit twee proeftuinen die zijn ingericht met behulp van de Triple-I methode Positieve Gezondheid.

Twee jaar geleden is het lectoraat in de wijk Ruwaard, in Oss, begonnen met de eerste proeftuin. Een jaar daarna is gestart in de wijk Heuvel in Breda. De gebruikte Triple-I methode brengt de belevingswereld van wijkbewoners in kaart. Het gaat om hoe de mensen hun wijk en hun gezondheid beleven. Daaruit komt vooral naar voren wat de passies, kennis en kunde van de bewoners zijn. Welke sociale aspecten in de wijk zijn voor hen belangrijk en hoe zouden zij het liefst hun wijk inrichten en beleven. De uitkomsten van de Triple-I methode zijn de zogeheten assets van de bewoners. Nu zijn de bewoners zelf aan de slag om, op basis van de uitkomsten, hun ideeën vorm te geven. 

Heuvel Community

Op beide plekken heeft de methode inmiddels veel inzichten opgeleverd. Op 27 november vertellen zowel inwoners, professionals van zorg- en welzijnsorganisaties als projectleiders vanuit beide proeftuinen over het proces dat ze doorlopen hebben. Wat ging er goed en waar liepen ze gaandeweg tegenaan? Wat heeft het opgeleverd en hoe zijn hun inzichten mogelijk veranderd? Door het uitwisselen van ervaringen kunnen we ons samen ontwikkelen in het samenwerken binnen het sociaal domein.
In de Heuvel is een groot deel van dit proces vastgelegd in de documentaire “Heuvel Community”. De documentaire zal de 27e eveneens in première gaan. 

Informatie en aanmelden

Datum: 27 november
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Breda

Meld je aan.