Nieuws

Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken gaat op 1 oktober in gesprek met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Dat doet hij tijdens het symposium De menselijke maat van zelfredzaamheid.

Van gedetineerden wordt vaak verwacht dat zij na een gevangenisstraf zelfredzaam zijn. Vaak hebben ze echter begeleiding nodig om weer helemaal op eigen benen te kunnen staan. Deskundigen, medewerkers uit het gevangeniswezen, vrijwilligers en politici bespreken tijdens het symposium de rol van vrijwilligers bij de begeleiding van (ex-)gedetineerden. De organisatie is in handen van de Diaconale Stichting voor Gevangenenzorg De Sluis, nazorgorganisatie Exodus en het Jusititiepastoraat.

Kees van der Staaij verzorgt deze avond een lezing. Daarna gaat hij tijdens de paneldiscussie in gesprek met onder andere lector Bart Claes en een directielid van het Justitieel Complex Zaanstad.

Programma

Vanaf 19.30 staat de koffie en thee klaar. Het programma start om 20.00 uur en rond 22.00 uur is er een afsluitende borrel. Aanmelden voor de avond is niet nodig.

Het symposium vindt plaats in De Ontmoeting, Parklaan 1 in Zaandijk.