Nieuws

Het gebruik van buurtpreventieapps vergroot het veiligheidsgevoel onder burgers. Dat blijkt uit onderzoek van Avans Hogeschool. Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid onderzocht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid of en hoe digitale platformen bijdragen aan de veiligheidsbeleving van burgers. Lector Ben Kokkeler: “Dat gebruikers bang worden van berichtgeving op buurtpreventieapps klopt dus niet. Het tegenovergestelde is waar.”

Steeds meer Nederlanders zijn actiever betrokken bij wat er in hun wijk speelt. Met digitale middelen zoals apps wordt dit mogelijk gemaakt. Avans voerde een verkennend onderzoek uit onder 442 respondenten tussen de 20 en 79 jaar oud in Nederland. Met als hoofdvraag: ‘Is digitale buurtpreventie succesvol?’ In het onderzoek is onder andere gekeken naar het gebruik van nieuwe vormen van digitale platformen. Een aansprekend voorbeeld is Veiligebuurt.nl.

WhatsApp-groepen versus Veiligebuurt.nl

De buurtpreventieapp Veiligebuurt.nl van de gelijknamige star tup uit Den Bosch telt  inmiddels ruim 200.000 deelnemers.  Een ander digitaal middel dat veelvuldig rondom buurtpreventie wordt ingezet is WhatsApp. Deze app is zo opgezet dat groepen vooral een sociale functie hebben, waarin zij informatie kunnen delen met elkaar, vaak met emotie. Daarnaast is deelname aan een WhatsApp-groep niet anoniem. Veiligebuurt.nl daarentegen heeft de optie om anoniem deel te nemen.

Kokkeler: “WhatsApp is geen middel dat specifiek als buurtpreventieapp is bedacht. Dat heeft nadelen. Uit ons onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel vergroot wordt bij gebruik van nieuwe vormen van digitale platformen, waarop bijvoorbeeld burgers anoniem kunnen melden. Het blijkt ook dat de deelname van burgers toeneemt. Men is eerder bereid verdachte zaken in eigen buurt te melden.”

Kansen voor politie en gemeenten

Een kans voor gemeente en politie is om deel te nemen aan buurtpreventieapp. Ruim 80% was er voorstander van dat beide partijen hieraan een steentje bij kunnen dragen.

Verder geeft bijna driekwart van de respondenten aan dat de app Veiligebuurt.nl bijdraagt aan het sneller melden van verdachte situaties. Opvallend is dat niemand van de respondenten een negatieve veiligheidsbeleving ervaart als het gaat over informatie over onveilige situaties uit hun buurt. Een onveilig gevoel wordt dus niet bewerkstelligd met de app Veiligebuurt.nl.

“Apps zoals Veiligebuurt.nl leveren informatie op maat, per straat of buurt en spelen in op de interesse van de bewoner. De burger voelt zich niet overspoeld met allerlei nieuws over plekken elders in de stad”, aldus Kokkeler.

Digitale buurtpreventie vergt als ‘new kid on the block’ verder onderzoek

Uit buitenlandse voorbeelden is inmiddels bekend dat digitale buurtpreventie meer mensen betrekt bij de veiligheid in eigen buurt. Over de impact op het werk van veiligheidsprofessionals en op buurtpreventieteams is daarentegen nog weinig bekend. Ook de rol van digitale technologie en data en de ethische vragen die datadeling opwerpen, vergen nader onderzoek dat het Avans lectoraat Digitalisering en Veiligheid organiseert.