Nieuws

Donderdag 14 december ’17 heeft Future Proof Festival het allereerste certificaat uitgereikt aan het HBO Intro Festival Den Bosch (georganiseerd door HAS, Fontys en Avans). Een belangrijke mijlpaal en stap in het verduurzamen van evenementen! In het bijzijn van drie enthousiaste studenten van GreenOffice Avans is het certificaat overhandigd aan de organisatie van het HBO Intro Festival.

Wat is Future Proof Festival?

Future Proof Festival is een nieuwe certificerings-methodiek die ontwikkeld is door Duurzaam Organiseren in samenwerking met Stichting Milieukeur.

De evenementenbranche vraagt om een methodiek die enerzijds laagdrempelig is, maar anderzijds borging biedt betreffende de claim Duurzaam Evenement. Dit is belangrijk voor een organisator maar ook steeds meer voor gemeenten die duurzaamheidseisen willen stellen middels beleid.

Recyclebare munten en bekers

Het HBO Intro Festival team hecht grote waarde aan het vergroten van het duurzame karakter. Hester Klein Tijssink, namens het eventteam: “In 2017 heeft het festival in Den Bosch de stap gemaakt naar duurzame hardplastic bekers met statiegeld. Daarmee hebben we de enorm berg plastic door wegwerpbekers voorkomen. Ook hebben we gebruik gemaakt van recyclebare munten en bleef de dieselaggregaat stil omdat we gebruik hebben gemaakt van het vaste energienet middels Evenementenstroom. Volgend jaar richten we ons op nieuwe criteria om op deze manier steeds meer een Future Proof Festival te worden!"

Certificering

Frans Verouden, namens Vector Certificering: "Certificeren volgens de methodiek van Future Proof Festival  is geen afvinklijst, het is een middel in plaats van een doel, waarmee festivalorganisatoren een praktische leidraad hebben om hun festival te organiseren."

Stephan La Haye, namens Future Proof Festival; “De grote winst is niet zozeer het behalen van het certificaat. Het gaat juist om de intrinsieke motivatie vanuit het team en met name Sanne van der Zijden, die hier haar afstudeeropdracht van gemaakt. Dit heeft geleid tot de samenwerking naar een Future Proof Festival. We zijn niet klaar, we beginnen net!"