Nieuws

Verbinding is het sleutelwoord: voor het ontwikkelen van nieuwe kennis in de Werkplaatsen Sociaal Domein én voor het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid. Dit bleek tijdens het congres ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017.

Nederland telt 14 Werkplaatsen Sociaal Domein. Daarin werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers samen. Doel is te komen tot een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Voorzitter Erna Hooghiemstra van de Werkplaatsen Sociaal Domein opende de conferentie. Ze benadrukte dat de samenwerking met hogescholen beter kan worden benut. “Het met elkaar klaarstomen van nieuwe hbo-geschoolde professionals kan innovaties in het sociale domein versnellen”, aldus Hooghiemstra.

Lees het uitgebreide verslag van het congres.