Nieuws

Mensen zijn niet los te zien van de wereld om hen heen. Toch benadert mensgericht Research and Development hen telkens weer in isolatie van hun omgeving. Dit is met name het geval in het domein van kunst en ontwerp. Tijdens de Academielezing op woensdag 22 november laat lector Mensgericht Creëren Michel van Dartel zien dat er bij deze isolering meer op het spel staat dan je in eerste instantie zou denken.

Betekenisvolle connecties

Lector Michel van Dartel: “Van oudsher wordt kunst gemaakt in ateliers en studio's en wordt deze ervaren in de steriele omgeving van kunst- en designmusea. Maar hoe kunnen we van kunst en ontwerp verwachten dat ze betekenisvolle connecties met de wereld smeden als ze voortdurend doen alsof kunstenaars, ontwerpers, publieksgroepen en gebruikers daar buiten staan?”

Nu we in steden leven die rond data worden ontwikkeld en handelen binnen de structuur van de huidige economie, bestaat er volgens Van Dartel meer dan ooit behoefte aan kunstenaars en ontwerpers die kunnen helpen begrijpen hoe we ons verhouden tot onze omgeving. In deze  Academielezing verbindt hij ideeën uit diverse domeinen zoals cognitiewetenschap, avant-gardekunst en ontwerpgeschiedenis. Van Dartel concludeert dat, om uit deze noodsituatie te geraken, we esthetiek 'in het wild' dienen te bedrijven. Tijdens de lezing licht hij deze conclusie toe.

Over de spreker

Dr. Michel van Dartel (1976) is lector Mensgericht Creëren bij Avans Hogeschool en senior curator bij V2_, Instituut voor de Instabiele Media. Hij heeft een Master in cognitieve psychologie en een doctoraat in kunstmatige intelligentie. Naast Avans en V2_ werkt hij ook als onafhankelijke curator van tentoonstellingen en biënnales, adviseur bij verschillende wetenschaps- en cultuurfondsen, en redacteur en auteur van wetenschappelijke en artistieke artikelen en boeken.

Over de Academielezing

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Inloop op 22 november om 19.00 uur met koffie en thee. Start lezing om 19.30 uur, einde om 20.30 uur.

De Avans Academielezing is voor iedereen met een honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk.