Nieuws

Sinds woensdag 21 juni is Adecco Group de nieuwe samenwerkingspartner van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM). Hieronder vallen de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en HRM.

De uitzendorganisatie gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het nieuwe onderwijsconcept van de opleiding HRM. Ze doet dit door praktijkopdrachten aan te leveren die studenten uitvoeren onder begeleiding van de docent in de rol van coach. Het aangaan van een samenwerking met een aansprekende partner als Adecco sluit aan bij de ambities van de academie en het nieuwe curriculum van deze opleiding. Hierin leggen docenten de verantwoordelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling voor een groot deel bij studenten; zij hebben het roer in handen. Om de jonge professionals klaar te stomen voor de toekomst is een nauwe samenwerking met het werkveld van groot belang.

Presentatie eerstejaarsstudenten

Aan de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ging een presentatie van 3 eerstejaars HRM-studenten vooraf. Muriël, Julius en Naidja lieten aan de hand van voorbeelden zien wat zij het afgelopen studiejaar hebben geleerd. 

Eigen verantwoordelijkheid

Net als in het bedrijfsleven zijn studenten zelf verantwoordelijk voor de planning van hun leerdoelen. Achterover leunen is geen optie. Docenten in hun rol van coach ervaren ze als gelijkwaardig. Deze manier van leren met af en toe een duwtje in de goede richting is zeer waardevol. “Docenten willen het beste uit de studenten halen”, gaf Julius aan. “Opdrachtgevers zijn verrast over de kwaliteit van de adviezen van de eerstejaars”, vertelt Muriël.

Leerproces

Academiedirecteur Edwin Verlangen voegt toe dat ook de HRM-docenten leren van de recente ervaringen met de start van het nieuwe curriculum. Zo hebben havisten van 17 jaar vaak in de beginfase van de opleiding nog behoefte aan structuur. De mind switch, het omslagpunt, vergt tijd. “Het proces vraagt geduld”, benadrukt Charlotte. “Maar zelfs ouderejaars kijken inmiddels vol bewondering naar de eerstejaars die actief eigen kennis verzamelen. Persoonlijk leiderschap is de basis voor ontwikkeling.”

Bekijk de video over de samenwerking met Adecco.