Nieuws

Burgemeesters, wethouders, agenten, huismeesters van woningcorporaties, particuliere beveiligingsmedewerkers, notarissen, makelaars, aannemers, bankmedewerkers en vergunningverleners; zomaar een greep uit beroepsgroepen die dagelijks worden geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Bedreiging, misleiding en beïnvloeding zijn aan de orde van de dag. De nieuwe lector Ondermijning van Avans Hogeschool, Emile Kolthoff, gaat vanaf 2 juni van start om samen met de beroepspraktijk onderzoek te verrichten met als doel de weerbaarheid van de professionals te vergroten.

Nieuwe aanpak

In Brabant wordt al veel energie gestoken in de aanpak van ondermijning. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden actief, die inmiddels de eerste successen hebben geboekt. Ook wordt veel onderzoek verricht naar de criminele activiteiten die te maken hebben met ondermijning en de aard en omvang van het fenomeen. En het raakt het onderwerp Veilige Publieke Taak waar in Brabant ook de nodige energie aan wordt besteed. “Waar we tot nu toe minder van weten, zijn de mechanismen die er voor zorgen dat de ‘bovenwereld’ ongewild ondermijnende activiteiten faciliteert. Bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen, het niet handhaven waar dat wel in de rede zou liggen, ongewenste beïnvloeding van het politieke proces. Ook is het niet duidelijk hoe we dergelijke mechanismen kunnen bestrijden”, stelt Kolthoff.

Contrastrategieën

Onderdeel van het onderzoek dat Kolthoff gaat opzetten is het in kaart brengen van de vormen van ondermijning waarmee professionals in een groot scala aan beroepen te maken hebben en hoe deze vormen van ondermijning zijn te beïnvloeden. In het lectoraat staat het ontwikkelen van barrières, ofwel contrastrategieën dan ook centraal. Volgens de lector start het met het creëren van bewustwording van het begrip ondermijning. Beoogd wordt om het handelingsperspectief en weerbaarheid van professionals en organisaties te kunnen vergroten en er zo voor te zorgen dat pogingen tot ondermijning niet meer werken.”

Kenniscentrum contra-ondermijning

Het lectoraat wil dus een stevige bijdrage leveren om de huidige professionals beter toe te rusten om ondermijning te herkennen en handvatten aan te reiken om hier tegen op te treden. Daarnaast is het voor Avans van belang om door middel van het lectoraat en onderzoek de verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk te verstevigen. Kolthoff: “Zodoende leiden we onze studenten op tot de professionals van de toekomst. Dat in combinatie met het onderzoek dat we opzetten, ondersteunen wij onze partners in het werkveld. En ik wil de mogelijkheden verkennen om in nauwe samenwerking met relevante partners een kenniscentrum in te richten op het gebied van contra-ondermijning.”

Emile Kolthoff lector Ondermijning

In mei 2016 maakte Avans bekend dat het Expertisecentrum Veiligheid op zoek ging naar een lector voor het nieuw op te zetten lectoraat Ondermijning. Met de aanstelling van Kolthoff is de zoektocht ten einde en wordt een start gemaakt met de opzet van het lectoraat.

De nieuwe lector Ondermijning werkte vanaf 2008 al eerder als lector Veiligheid, Openbare Orde en Recht aan Avans. Naast lector is hij hoogleraar Criminologie aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en Fellow bij de onderzoeksgroep Quality of Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam.