Nieuws

Lowie van Doninck, docent Academie voor Gezondheidszorg en onderzoeker bij het lectoraat Active Ageing, heeft als extern professional zitting genomen in de expertcommissie 50+ van het Voedingscentrum. Hij bracht daarin advies uit over kwalitatief onderzoek naar het stimuleren van een gezond voedingspatroon onder 50- tot 70-jarigen.

Blue Zones

Het Voedingscentrum onderzoekt hoe ouderen beter bereikt kunnen worden met inzichten over een gezonde leefstijl en de effecten daarvan. Een inspiratiebron daarbij zijn de zogenaamde Blue Zones: gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Voorbeelden hiervan zijn delen van Sardinië, Griekenland en Japan. De sleutels voor een gezonder en gelukkiger leven zijn bewuster omgaan met voeding, voldoende beweging, zingeving en sociale cohesie. Bewust omgaan met voeding uit zich bijvoorbeeld in weinig eten, gezonde voeding, samen eten en matig gebruik van alcohol.

Lowie van Doninck doet bij het lectoraat Active Ageing onderzoek naar Blue Zones. Dat was voor het Voedingscentrum aanleiding hem voor deze commissie te vragen. Lowie gebruikt de resultaten van het onderzoek binnen het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek van Avans Hogeschool.

Lees het complete onderzoek.